8.62 MB
2.22 MB
Dewey
297/41/814
شرح عقیده طحاویه کتاب کا نام:
علی بن علاء الدین الدمشقی معروف... مصنف:
اسحاق دبیری رحمه الله مترجم:
۵۹۸۳ ڈاؤن لوڈز: ۲۳۴۸۸ مشاہدات:
Wednesday، 02 September 2009 تاریخ شمولیت:
Sunday، 23 December 2012 آخرى اپ ڈيٹ:
۱۲۰۰ صفحات: دستياب نهيں هے كتاب كا سائز:
Persian اصل زبان:
Source:
سوشل نیٹ ورکس کو ارسال کریں
برچسب‌های این کتاب

اثری بسیار مفصل در بیان اعتقادات اصیل اسلامی و راه‌های شناخت پروردگار و تشخیص حق از باطل است. نویسنده در این اثر می‌کوشد تا با بهره‌گیری از اصول عقلی و منطقی، وجود خداوند و حقانیت آخرین پیامبر پاکش را به اثبات رسانده و اطلاعات جامعی درباره باورهای دینی و فلسفه عبادات در اختیار خواننده بگذارد. وی پس از بیان حقیقت توحید و معانی و انواع آن، به ذکر صفات و اسماء الهی پرداخته و آنگاه ویژگی‌های پیام قرآن و خصوصیات منحصر به فرد آن را شرح می‌دهد. سپس به ذکر واقعه معراج و کیفیت آن وارد شده و در ادامه، بحث شفاعت، قضا و قدر و ارکان دین و ایمان را توضیح می‌دهد. از دیگر موضوعات کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: کیفیت مرگ و رستاخیز، نحوه محاسبه اعمال، ماهیت بهشت و دوزخ، فضایل خلفای راشدین و معرفی فرقه‌های ضاله.

 • شرح عقیده طحاویه
  • جلد اول و دوم
   • مقدمه
   • مضامین شرح عقیده‌ی طحاوی
   • قرآن، مصدر ادله نقلی و عقلی است
   • پیروی از سلف صالح در تفسیر نصوص قرآن و سنت
   • ایمان به غیب در خبر انسان صادق محصور است
   • تقسیم توحید به توحید ربوبیت و توحید الوهیت، و وجوب تصدیق به آنها
   • اثبات اسماء و صفات خدا همراه با اقرار به معنای آنها و متعرض نشدن به کیفیت آنها
   • جمع میان اثبات صفات خدا و منزه داشتن خدا از بعضی صفات
   • مردود بودن تأویل کلامی
   • مقید کردن عقل و توجه نکردن به آن در غیر محدوده‎اش
   • عمل به قیاس اولی در اثبات و نفی در حق خداوند متعال
   • مشخص کردن الفاظی که در آنها اختلاف نظر وجود دارد و تعیین معانی آنها
   • مشخص کردن معنای متشابه و بیان اینکه قرآن همه‎اش واضح و روشن و تفسیر آن ممکن است
   • تأثیر اسباب طبیعی در مسبباتشان به اذن و خواست خداوند
   • حسن و قُبح افعال، عقلی و شرعی هستند
   • اثبات فروع عقیده به وسیله‌ی خبر واحدی که تلقی به قبول شده، هم به صورت عملی و هم به صورت تصدیقی
   • موافقت نقل صحیح با عقل صریح
   • جایز نبودن تکفیر مسلمان به خاطر ارتکاب گناه غیر از شرک اکبر، که در این گناه اختلاف نظر وجود دارد، و همچنین به خاطر خطائی که مرتکب شده است
   • مأخذ مدرسه‌ی ابن تیمیه
   • مدرسه‌ی ابن تیمیه در عصر جدید
   • عقیده‌ی جامع
   • شرح‎های عقیده‌ی طحاوی
   • زندگینامه‌ی امام طحاوی، مؤلف کتاب عقیده طحاوی
   • اسم و نسب او
   • ولادت و بزرگ شدن او
   • نبوغ وی و رسیدن به درجه‌ی اجتهاد
   • سفر طحاوی
   • اساتید طحاوی
   • شاگردان طحاوی
   • سخنان اهل علم راجع به امام طحاوی
   • تألیفات امام طحاوی
   • منصب‎های امام طحاوی
   • وفات طحاوی
   • زندگینامه‌ی شارح عقیده‌ی طحاویه
   • نام و نسب او
   • ولادت او
   • خانواده‌ی او
   • برخی از عموزاده‎هایش
   • چگونگی رشد و نشأت ابن ابی العزّ
   • اساتید ابن ابی العزّ
   • شاگردان وی
   • مذهب او
   • منصب‎های علمی که ابن ابی العزّ عهده‎دار آنها بوده است
   • تألیفات او
   • رنج‎ها و سختی‎های او
   • عین ماجرا و تفصیل و توضیح آن
   • حاشیه و توضیح مسائلی که شارح ابن العزّ درآنها مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته است
   • وفات او
   • منابعی که شرح حال و زندگینامه شارح عقیده طحاوی، ابن ابی العزّ را آورده‎اند
   • چاپ های قبلی این شرح
   • توصیف اصل نسخه‎های خطی که در تحقیق بدانها تکیه شده است
   • ویژگی های این چاپ
   • جلد دوّم
   • حسبی‎الله و نعم الوکیل
   • وجوب ایمان اجمالی بر هر فردی
   • معرفی ابوجعفر طحاوی
   • پیامبر ما محمد(ص) خاتم پیامبران است
   • هر آنچه پیامبر(ص) از طرف خدا آورده، هر حقی در آن وجود دارد و دینی کافی و کامل است
   • سخنانی را از سلف صالح راجع به نکوهش علم کلام نقل می‎کنیم
   • سلف صالح، گفتن الفاظی که مشتمل بر حق و باطل بود، ناپسند می‎دانستند
   • انواع توحید و معانی آنها
   • اوّل: توحید صفات
   • دوّم: توحید ربوبیت
   • توحید الوهیت، دربردارنده‌ی توحید ربوبیت است
   • ادله عقلی بر صدق و راستی آنچه پیامبر(ص) آورده است
   • قرآن مملو از آیاتی است که توحید الوهیت را بیان می‎نمایند
   • مثل‎های زده شده در قرآن، مقیاس‎های مفید عقلی برای مطالب دینی است
   • محال بودن شریک برای خداوند متعال
   • توحید الوهیت دربردارنده‌ی توحید ربوبیت است اما عکس آن صادق نیست
   • توحید در اثبات و شناخت، و توحید در درخواست و قصد
   • بیشتر سوره‎های قرآن دربردارنده هر دو نوع از توحید می‎باشند
   • معنای شهادت و مراتب آن
   • استدلال به وسیله اسماء و صفات و افعال خداوند برای اثبات وحدانیت و یکتایی خداوند
   • کامل‎ترین انسانها در زمینه توحید، پیامبران و فرستادگان خداوند است
   • انسان صاحب احساس و عقل تشخیص دهنده، نیازی به طریقه اهل کلام ندارد
   • مذمت و نکوهش غلو و افراط در دین
   • معنای فرموده خداوند متعال
   • اثبات صفات برای خدا مستلزم تشبیه و تجسم نیست
   • منتفی بودن تماثل و همانندی میان خالق و مخلوق
   • مطلق کلی در ذهن ایجاد می‎شود نه در واقعیت امر، و چیزی که در واقعیت امر به وجود می‎آید مختص به خود است و چیزی با آن اشتراکی ندارد
   • فهم معانی‎ای که با لفظ از آن تعبیر می شود، به معرفت و شناخت عین آن معانی وابسته است
   • امور غیبی که پیامبر(ص) از آنها خبر داده، دو نوع‎اند
   • کمال قدرت خداوند متعال و منتفی بودن ناتوانی از او
   • منهج سلف صالح، اثبات صفات خدا به طور مفصل و نفی برخی صفات از خدا به طور مجمل و مختصر می باشد
   • تعبیر نمودن از حق با الفاظ شرعی، روش اهل سنت است
   • کلمه‌ی توحید«لا إله إلّا اللّه»
   • تقدیر خبر در «لا إله إلّا اللّه»
   • بیان دو صفت قدم و بقا
   • آنچه از روش‎های متکلمین درست است، به مطالبی بر می‎گردد که در قرآن ذکر شده است
   • متکلمان، «قدیم» را جزو نام‎های خدا دانسته‎اند در حالی که آن جزو نام های زیبای خداوند نیست
   • هر آنچه در هستی به وجود می‎آید، به خواست پروردگار بوده است
   • فرق میان اراده و محبت
   • انواع اراده
   • آیا امر مستلزم اراده است
   • انسان ها، پروردگارشان را از راه اسماء و صفاتش می‎شناسند اما از درک کنه و حقیقت او ناتوان‎اند
   • تنزیه خداوند از شباهت با مخلوقات
   • علامت جهمیه
   • اعتقاد اهل سنت در نفی تشبیه
   • در علم الهی استدلال به قیاس تمثیلی که اصل و فرع در آن مساوی‎اند و استدلال به قیاس شمولی که افرادش در آن مساوی‎اند، جایز نیست
   • در حق خداوند متعال قیاس اولی به کار برده می‎شود
   • بیان دو صفت حیات و قیومیت (پایداری)
   • مدار تمامی اسماء الحسنی بر دو اسم «حی» و «قیوم» می باشد
   • معنای «نظر» به تناسب کاربردهایش فرق می کند
   • ردّ بر معتزله راجع به نفی رؤیت خدا برای اهل بهشت
   • متواتر بودن احادیث رؤیت خدا در بهشت
   • اصول دین فقط از راه قرآن و سنت پیامبر (ص) دانسته می شود
   • عجز و ناتوانی چشم از دیدن خداوند متعال در دنیا
   • اتفاق نظر امت اسلامی بر اینکه هیچ کس در دنیا خداوند متعال را با چشمانش نمی بیند
   • راه هایی که مراد متکلم به وسیله آنها شناخته می شود
   • میان نقل صحیح و عقل صریح هیچ گونه تعارضی نیست
   • وجوب تسلیم کامل شدن به پیامبر(ص)
   • دو توحیدی که بنده فقط و فقط به وسیله آن دو، از عذاب خدا نجات می یابد
   • عقل همراه نقل مانند مقلد همراه مجتهد است
   • نهی از سخن گفتن بدون علم در امور دینی
   • نقص توحید کسی که خودش را تسلیم خدا و پیامبر (ص) نکرده است
   • فساد و تباهی جهان، از سه گروه نشأت گرفته است
   • سخنان امام غزالی راجع به علم جدل و کلام
   • نکوهش سلف صالح از علم کلام به خاطر اشتمال آن بر اموری دروغ و مخالف حق
   • آنچه خدا و پیامبر(ص) فرموده اند، اصل است برای توضیح و تبیین الفاظ مجمل در سخنان انسان ها
   • سبب انحراف، روی گردانی از تدبر و تأمل در کلام خدا و رسول خدا میباشد
   • ردّ بر کسانی که رؤیت خدا را انکار یا آن را تأویل نموده اند
   • اصطلاح متأخرین در خصوص معنای تأویل
   • معنای تأویل در قرآن و سنت
   • تأویل از نظر مفسرین، تفسیر کلام و بیان معنای آن می باشد
   • تأویل صحیح آن است که با آنچه قرآن و سنت بر آن دلالت دارد، موافق باشد
   • نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا به صفات مخلوق، ناشی از امراض قلوب است
   • دو نوع تشبیه
   • منزه دانستن پروردگار و اوصاف او آن گونه که خود را به صورت نفی و اثبات توصیف نموده است
   • الفاظی که نفی و اثبات آنها در قرآن و سنت وارد نشده، اطلاق نمی شوند تا اینکه به مقصود گوینده شان نگاه شود
   • اتفاق سلف صالح بر اینکه آنان برای خدا حدّ و مرز قائل نیستند و خدا را به مخلوق تشبیه نمی کنند
   • تحقیقی راجع به معنای حدّ
   • سخنان ابوحنیفه راجع به اثبات دست و چهره و نفس برای خداوند متعال بدون کیفیت آنها
   • از لفظ جهت، هم آنچه که موجود است و هم آنچه که معدوم است، اراده می شود
   • بیان مراد گفته طحاوی «لا تحویه الجهات الست کسائر المبتدعات»: «جهات شش گانه خدا را شامل نمی شوند مثل دیگر پدیده ها که جهات شش گانه آن را شامل میشوند»
   • ثبوت إسراء و معراج در حالت بیداری برای پیامبر(ص)
   • نص حدیث اسراء و معراج
   • بیان منظور از آیه (ثُمَّ دَنَا فَتَدلَّی)
   • حوض کوثر و توصیف آن
   • توصیف حوض کوثر با توجه به احادیث وارده راجع به آن
   • شفاعت، حق است و بیان انواع شفاعت
   • ثبوت شفاعت پیامبر(ص) برای اهل کبائر از امتش
   • حکم طلب شفاعت از پیامبر(ص) و دیگران در دنیا
   • جایز نبودن سوگند به غیر خدا
   • شفاعت نزد خدا، همانند شفاعت نزد بشر نیست
   • پیمان مؤکدی که خدا از آدم و فرزندانش گرفته، حق است
   • بیان منظور از گواه گرفتن بر بنی آدم
   • اقرار به ربوبیت، امری فطری است و شرک، امری عارضی است
   • اسلام خانگی و اسلام اختیاری
   • علم ازلی خدا نسبت به اهل بهشت و اهل دوزخ
   • اصل قدر، راز خداوند در مخلوقاتش است
   • عقیده اهل سنت و جماعت راجع به قضیه قدر
   • اسباب خیر سه چیزند: إیجاد (به وجود آوردن)، إعداد (آماده کردن) و إمداد (یاری کردن)
   • آنچه که از جانب خداوند مقرر کننده، مورد رضایت و پسند است و آنچه که مورد رضایت و پسند نیست و باید آن را زشت و ناپسند دانست
   • فساد و تباهی دین، ناشی از شبهات و شهوات است
   • مبنای عبودیت و ایمان بر تسلیم و انقیاد است
   • عدم تکفیر کسی که حکم قرآن را به خاطر شبهه‌ای که برای پیش آمده، تأویل می‌کند
   • ایمان به لوح محفوظ و قلم
   • اختلاف نظر علما راجع به اینکه قلم و عرش کدام یک، اول آفریده شده‌اند
   • قلم به آنچه که تا روز قیامت می‌باشد خشک شده است
   • قلم‌های چهارگانه
   • واجب است که فقط از خدا خشیت و ترس و تقوا را داشت
   • اخذ اسباب، هیچ منافاتی با توکل ندارد
   • پیشی بودن علم خدا نسبت به موجودات قبل از آفرینش آنها
   • احادیثی راجع به مذمت و نکوهش قدریه
   • قدر دربردارنده اصول عظیمی هست
   • حیات قلب، بیماری و شفای آن
   • ........... ما لجرح بمیت إیلامُ
   • سودمندترین غذا، ایمان و سودمندترین دارو، قرآن است
   • عرش و کرسی
   • بحث فوق بودن
   • سخنان سلف صالح در خصوص اثبات صفت علو و بلندی خدا
   • ثبوت علو و بلندی خداوند سبحان به وسیله عقل از چندین راه
   • خطای کسی که گمان کرده که آسمان قبله‌ی دعاست
   • محبت و دوستی خدا آن گونه که لایق اوست
   • خله اخص محبت است
   • پاسخ به اشکال و ابهام وارده در خصوص سلام ابراهیمی
   • خصایص و ویژگیهای خانه ابراهیم
   • وجوب ایمان به فرشتگان و پیامبران و کتابهای آسمانی
   • انکار حقیقت ایمان به خدا و کتابها و فرستادگان خدا از جانب فلاسفه
   • اصول پنجگانه معتزله
   • اصول اهل سنت تابع رسالتی است که پیامبر از جانب خدا آورده است
   • اصناف فرشتگان و متنوع بودن اعمالی که به آنها واگذار شده‌اند
   • فرشته برای تنفیذ و اجرای فرمان خدا فرستاده شده است
   • آیات زیادی راجع به ذکر فرشتگان و اصناف و مراتب آنان وارد شده‌اند
   • آرای علماء در خصوص برتری میان فرشتگان و انسانهای خوب
   • وجوب ایمان به پیامبران و فرستادگان خدا که خداوند در قرآن نامشان را برده است
   • پیامبران اولوالعزم
   • ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است
   • اهل قبله، مسلمان و مؤمن‌اند
   • نهی از مجادله و ستیز راجع به قرآن
   • بزرگترین گناه و سرکشی این است که بر شخص معینی گواهی داده شود که خداوند او را نمی‌بخشاید
   • اتفاق نظر بر اینکه مرتکب گناه کبیره از دایره ایمان و اسلام خارج نمی‌شود
   • کفر دو نوع است کفر اعتقادی و کفر عملی
   • آنچه بر انسان مؤمن واجب است که نسبت به خود و نسبت به غیر خود بدان معتقد باشد
   • هر کس به چیزی امید دارد، امیدواری او مستلزم اموری چند است
   • ساقط شدن عقوبت و مجازات از انسان بدکار به وسیله یازده سبب
   • جمع میان خوف و رجاء
   • اختلاف در مفهوم ایمان
   • اختلاف نظر میان ابوحنیفه و سایر ائمه در مفهوم و معنای ایمان، اختلافی صوری و ظاهری است
   • سخن درباره زیادبودن اجمالی و تفصیلی ایمان
   • اختلاف در قضیه کم و زیادشدن ایمان، لفظی است و هیچ پروای ندارد
   • ادله اصحاب امام ابوحنیفه
   • احادیث دال بر اینکه اعمال، داخل مفهوم و مسمای ایمان است
   • ادله قرآن و سنت بر کم و زیاد بودن ایمان
   • سخنانی از صحابه راجع به کم و زیاد شدن ایمان
   • اقوال علما در مفهوم و معنای اسلام
   • حالت همراه بودن اسلام به ایمان غیر از حالتی است که هر کدام به تنهایی و جدا از دیگری بیایند
   • اقوال علماء در خصوص مسأله استثناء در ایمان
   • اهل سنت از نص صحیح عدول نمی‌کنند
   • خبر واحد هرگاه امت اسلامی آن را تلقی به قبول نموده باشند، مفید علم یقینی است
   • سنت دو نوع است: سنتی که از همان نخست تشریع است و سنتی که بیان و توضیح و تفسیر تشریع خداوند در قرآن است
   • معنای «ولایت»
   • اولیاء و دوستان کامل خدا
   • گرامی‌ترین مؤمنان نزد خدا
   • ارکان ایمان
   • حکم ایمان ثابت نمی‌شود مگر با عمل همراه تصدیق
   • ایمان به قدر خیر و شر خدا
   • خداوند شر محض را نمی‌آفریند
   • سودمندترین دعا، دعای موجود در سورة فاتحه است
   • محقق ساختن توحید ربوبیت و توحید الوهیت
   • وجوب ایمان به تمامی پیامبران
   • گناهکاران از اهل گناهان کبیره در صورتی که به حالت توحید و یکتاپرستی بمیرند، تا ابد در جهنم نمی‌مانند
   • اقوال علماء در خصوص گناهان صغیره، مختلف است
   • جایز بودن نماز خواندن پشت سر هر نیکوکار و فاجری از اهل قبله
   • نماز خواندن پشت سر کسی که حال و وضعیتش پوشیده است
   • نماز خواندن پشت سر مبتدع و فاسق
   • کسانی که در موارد اجتهاد، از رأی آنان اطاعت می‌شود
   • برای هیچ فرد معینی از اهل قبله به بهشت و جهنم قطع و یقین نمی‌شود مگر به وسیله ی نصی
   • بر هیچ یک از اهل قبله، به کفر گواهی نمی‌دهیم تا زمانی که کفر از او ظاهر نشود
   • وجوب اطاعت و پیروی از حاکم مگر در گناه
   • امر به پیروی از سنت و جماعت
   • حب و دوست داشتن اهل عدل، از کمال ایمان است
   • مسح بر موزه‌ها در سفر و حضر
   • حج و جهاد تا برپایی قیامت، مقرر و فرض هستند
   • ایمان به ملک‌الموت
   • حقیقت نفس و روح
   • روح، حادث و مخلوق است
   • چیزی که به خداوند متعال اضافه شده، دو نوع است
   • ماهیت روح
   • ادله برای اینکه نفس، جسم است و ماهیت آن با این جسم محسوس فرق دارد
   • اختلاف نظر در مسمّا و مفهوم نفس و روح
   • نفس یکی است و صفاتی دارد
   • اختلاف نظر علما راجع به مرگ روح
   • ایمان به عذاب قبر و خوشی‌ها و نعمت‌های قبر
   • روابط روح با بدن
   • سؤال در قبر از روح و جسم است
   • سراها سه تا هستند و هر کدام احکامی برای خود دارند
   • سؤال منکر و نکیر
   • عذاب قبر دو نوع است
   • اختلاف نظر علما درباره محل استقرار ارواح پس از مرگ
   • تفاوت منازل ارواح در برزخ
   • ایمان به زنده شدن پس از مرگ و پاداش و جزای اعمال
   • عرضه شدن و محاسبه اعمال
   • ایمان به ترازو و حقیقت آن
   • بهشت و جهنم، مخلوق‌اند و اکنون موجود می‌باشند و هرگز فانی و نابود نمی‌شوند
   • اقوال و آرای دانشمندان اسلامی در خصوص ابدی بودن جهنم
   • هیچ موجودی جز به وسیله ایجاد به وجود نمی‌آید
   • استطاعت هم همراه فعل است و هم پیش از فعل
   • افعال بندگان، خلق خداوند است و بندگان فاعل آن هستند
   • ردّ بر عقیده جبریه و معتزله در مسأله افعال بندگان
   • در عموم «کل» فقط مخلوقات داخل می‌شود
   • انسان فاعل حقیقی فعل خود است اما این فعل، مخلوق خداست
   • خداوند انسان را مجبور به انجام کاری نمی‌کند
   • تکلیف به اندازه ی توانایی است
   • تفاوت میان قضای تشریعی و قضای تکوینی
   • خداوند رحمت را بر خویش مقرر نموده است
   • بهره بردن مردگان از تلاش زنده‌ها
   • دستمزد دادن به کسی جهت تلاوت قرآن و هدیه نمودن آن به مرده
   • قرائت قرآن و هدیه ثواب آن به مرده بدون مزد
   • اختلاف نظر علما راجع به حکم قرائت قرآن در کنار قبرها
   • خداوند دعای بنده‌اش را اجابت می‌نماید
   • رد بر کسانی که می‌پندارند که دعا هیچ فایده‌ای ندارد
   • بیان حکمت در اینکه گاهی چیزی به دعاکننده داده نمی‌شود یا غیر از آنچه که خواسته، به او داده می‌شود
   • خشم و خشنودی خدا
   • نصوصی که درباره ستایش صحابه وارد شده‌اند
   • اعلام بیزاری و برائت از هیچ یک از صحابه جایز نیست
   • ثبوت خلافتِ ابوبکر صدیق با نص
   • دلیل برای اثبات خلافت ابوبکر با نص، چندین حدیث است
   • خلاصه
   • خلافت عمر فاروق
   • خلافت علی‌بن ابی‌طالب و فضایل او
   • خلفای چهارگانه، خلفای راشدین و هدایت یافته هستند
   • ده نفری که به بهشت مژده داده شدند (عشره مبشره)
   • اتفاق نظر اهل سنت بر احترام و بزرگداشت این ده نفر
   • امامان دوازده‌گانه در نزد امامیه
   • اصل رفض را منافقی بی‌دین، ابداع کرد
   • وجوب دوستی با مؤمنان به ویژه اهل علم
   • مجموعه عذرها سه نوع‌اند
   • هیچ یک از اولیاء بر هیچ یک از پیامبران برتری داده نمی‌شود
   • کفر ابن عربی و امثال او
   • ثبوت کرامات اولیاء
   • امور خارق‌العاده پسندیده و ناپسند و مباح
   • کلمات خداوند دو نوع‌اند: تکوینی و تشریعی
   • نوع اول ـ کلمات تکوینی
   • نوع دوم ـ کلمات تشریعی (دینی)
   • امور خارق‌العاده سودمند، پیرو و خدمتگزار دین است
   • انواع فراست
   • نوع اول ـ فراست ایمانی
   • نوع دوم ـ فراست ریاضت
   • نوع سوم ـ فراست خلقتی و آفرینشی
   • ایمان به نشانه‌های قیامت
   • دروغ فالگیر و پیشگو
   • اختلاف نظر علما راجع به حقیقت جادو و انواع آن
   • اعتقاد ولایت در برخی از ابلهان، بدعت و ضلالت است
   • مبتدع بودن کسانی که موقع شنیدن نغمه‌ها و صداهای زیبا بی‌هوش می‌شوند
   • جماعت، حق است و جدایی، انحراف
   • وجوب برگرداندن مسائل اختلافی به خدا و پیامبر
   • اختلاف در قرآن، دو نوع است
   • اسلام، همان دین خداست که در آسمان و زمین، یکی است
   • سهولت یادگیری اسلام
   • دین اسلام، حد اعتدال میان جبر و قدر است
   • دین اسلام، حد اعتدال میان امنیت و ناامیدی است
   • برائت و بیزاری از فرقه‏های گمراه
   • اصول پنجگانه معتزله
   • جهمیه و اساس مذهبشان
   • جبریه و اساس اعتقادشان
   • فرقه‏های گمراه، راجع به وحی دو طریقه دارند
اس كتاب كے بارے ميں كوئى نوٹ نهيں هے
 • يه كتاب فى الوقت ديگر زبانوں ميں دستياب نهيں هے.
اس کتاب کے بارے میں آپکى رائے

آپ کا نام :

براہ مہربانی اپنا نام یا لقب لکھيں اپنے نام کے لئے ایک لفظ درج کریں اپنا نام کے لئے 60 حروف تک استعمال کر سکتے ہیں

ای میل ایڈریس :

ای میل درست نہیں ہےاپنا ای میل درج کریں

شرح کتاب :

اپنى رائے يهاں پر ٹائپ كيجئے :
 
اپنے تاثرات درج کریں آپ کے تبصرے کے لئے ایک لفظ درج کریں آپ اپنے تبصرہ میں 1000 حروف تک استعمال کر سکتے ہیں .
باکس میں اینٹی سپیم کوڈ درج کریں:
security
سیکورٹی باکس میں ظاہر کوڈ درج کریں.سیکورٹی کوڈميں صرف ہندسےشامل ہيں اور حروف شامل نہیں ہے
ناقابل خواندگی حالت میں تصویر پر یا یہاں کلک کریں

اس کتاب کے لئے کوئی تبصرہ نہیں، یا منتظم نے ابھی تک كوئى تبصره تصدیق نہیں كيا