Home مجموعه عقاید اسلامی آنچه هر مسلمان باید بداند
2.97 MB
1.08 MB
Dewey
297/41/796
آنچه هر مسلمان باید بداند Book Name:
عبدالله مصلح Author:
گروه علمی فرهنگی موحدین Translator:
۱۸۶۶۵ Downloaded: ۵۳۵۶۹ Displayed:
Tuesday، 23 June 2009 Date Added:
Thursday، 30 August 2012 Last updated:
۴۴۱ Pages books: Not available Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks
برچسب‌های این کتاب

اثر جامع و مبسوطی است در بیان مبانی و اصول عقیدتی اسلام و شرح احکام عملی آن. هدف از گردآوری اثر آشنا کردن مسلمانان با اصول عقیدتی و شرعی دین مبین اسلام و آگاهی از واجبات و محرمات آن و چگونگی عمل به آنهاست. این اثر که با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، روایت نبوی و دیدگاه‌های فقهی علمای دین نگاشته شده، با بحث پیرامون ارکان ایمان به خدا و دلایل فطری و عقلی وجود باریتعالی آغاز می‌گردد. مفهوم توحید و انواع آن (اسماء و صفات)، چرایی و چگونگی ایمان به فرشتگان و پیامبران و کتاب‌های آسمانی قبل از اسلام، مباحثی است که در فصول بعدی ارائه می‌شوند. کتاب، با اثبات وجود روز قیامت و نشانه‌های آن کیفیت بهشت و جهنم و شفاعت ادامه می‌یابد. ایمان به وجود قضا و قدر، وجوب نصب رهبر و وظایف وی و حقوق مسلمانان بر یکدیگر، از موضوعاتی است که در ادامه به آنها پرداخته شده است. فصل دوم کتاب، بیان ارکان اسلام است که در آن، به مفهوم و فلسفه نماز و وجوب انجام آن و احکام مرتبط با آن اختصاص دارد نویسنده آنگاه به مسئله زکات و انواع مصارف آن و احکام روزه و حج پرداخته است. فصل پایانی به موضوع تشکیل خانواده در اسلام و احکام خواستگاری و ازدواج و طلاق، پوشش زنان و صله ارحام و محرمات خوردن و آشامیدن به دقت و تفصیل اشاره کرده است.

 • آنچه هر مسلمان باید بداند
  • مقدمه
  • زمینه
  • فصل اول: اركان ايمان
   • ارکان ایمان
   • ایمان به خدا
    • توحید خالص، چکیده‌ی همه‌ی پیام های حیات‌بخش آسمانی است
    • ایمان شرط صحت و پذیرش عبادات است
    • توحید ربوبیت
    • ازدلایل اثبات وجود خدا
    • توحید الوهیت
    • یکی بودن منبع دریافت در زندگی اسلامی
   • حجیت سنت
    • سرمشقی نیکو
    • ه‏ی وحدت منبع در زندگی اسلامی
    • لازمه‏ ی وحدت منبع در زندگی اسلامی
   • حجیت فهم و برداشت سلف صالح از كتاب و سنت
    • ولاء (دوستی) و براء (دشمنی)
   • توحید أسماء و صفات
    • اثبات بدون تمثیل و شکل دادن و تنزیه بدون تعطیلی صفات
    • اشتراک در اسم و صفت موجب تماثل در مسمی و موصوف نیست
    • افراط مردم در مورد این قضیه
    • انواع شرک
   • ایمان به فرشتگان
    • ایمان به همه‏‏ ی فرشتگان و صفات آنها
    • محبت و دشمنی با فرشتگان
   • ایمان به کتاب‌های آسمانی
    • قرآن همه‏ ی کتاب‏ های گذشته را نسخ کرده است
    • مقتضیات ایمان به کتب
   • ایمان به پیامبران
    • ایمان به پیامبران به اجمال و تفصیل
    • حقیقت ایمان به پیامبران
    • لازمه ‏ی ایمان به پیامبران
   • ایمان به روز قیامت
    • علم و آگاهی از قیامت کلیدی است از کلیدهای غیب
    • نشانه‏ های روز واپسین
    • دجال و فرارسیدن قیامت
    • نزول عیسی پسر مریم
    • دیگر نشانه‏ های بزرگ قیامت
    • عذاب و فتنه ‏ی قبر
    • روز واپسین
   • ایمان به قضاء و قدر
    • افراط در قضاء و قدر
    • میانه‏ روی اهل سنت و جماعت در مورد قدر
   • حقیقت و مراتب ایمان
    • كسانی كه مرتكب گناهان كبیره می‏شوند
    • ارتداد موجب نقض ایمان است
   • جاودانگی شریعت و صلاحیتش برای هر زمان و مکانی
   • هر بدعتی در دین مردود است
   • واجب بودن خشنودی از اصحاب و سکوت در مورد اختلافاتشان
   • وحدت امت اسلامی
   • وجوب نصب رهبر و مسئولیت مردم در مقابل او
    • حقوق ائمه
    • جماعت رحمت و تفرقه عذاب است
   • راه رسیدن به سروری
   • حق مسلمان بر مسلمان
   • تحریم غیبت
   • ارتباط با غیر مسلمانان
   • جایگاه شورا در جامعه‏ ی اسلامی
   • امر به معروف و نهی از منکر
   • اقسام مردم در طلب علم
   • آنچه كه اختلاف در آن جایز است
  • فصل دوم: اركان اسلام
   • اركان اسلام
   • شهادتین
    • منزلت و جایگاه شهادتین در دین
    • ختم نبوت
    • فراگیر بودن رسالت پیامبر
    • دین پیامبر ناسخ ادیان گذشته است
    • انسان بودن مسیح و رسالت او
    • مسلمان از هر کسی به مسیح نزدیک‏تر است
   • نماز
    • پاكیزگی نصف ایمان است
    • وجوب پاكی از حیض
    • نماز ستون اسلام است
    • شروط نماز
    • ارکان نماز
    • باطل‏ کننده ‏های نماز
    • سنت های نماز
    • اختلاف در مورد وجوب و سنت برخی از افعال و اقول نماز
    • مکروهات نماز
    • سجده‏ ی سهو
    • نماز جماعت
    • نماز جمعه
    • سنت های راتبه
    • رخصت برای قصر و جمع نمازها
    • نماز عیدها
    • نماز میت
   • پرداخت زکات
    • زکات طلا و نقره
    • زکات چهارپایان
    • زکات میوه و حبوبات
    • مصارف زکات
   • روزه ‏ی رمضان
    • حقیقت روزه و احکامش
    • روزه‏ ی سنت
    • روزه ‏های نهی شده
    • شب‏زنده‏ داری و اعتکاف در رمضان
   • حج
    • انواع نسک و میقات‏ ها
    • محرمات احرام
    • کیفیت حج
    • حج پیامبر
  • فصل سوم: تشکیل خانواده در اسلام
   • ازدواج تنها راه شرعی تشکیل خانواده‏ ی مسلمان
   • زنان همتای مردانند
   • خواستگاری
   • عقد نکاح
    • محرمات نکاح
    • باطل بودن نکاح موقت و ازدواج با غیرمؤمنین
   • حقوق زوجین
   • فسخ عقد ازدواج در صورتی که ادامه‏ ی آن غیرممکن باشد
    • تعداد طلاق و انواع آن
   • پوشش زن مسلمان و نهی از تشابه زن به مرد
   • صله‏ ی رحم و ارتباط با نزدیکان
   • شمه‏ ای از فضائل اخلاقی پیامبر
   • حلال بودن پاک ها و تحریم نجاسات
    • تحریم ربا
    • تحریم شراب و اینكه از گناهان کبیره است
    • تحریم مردار و احکام ذبح حیوان
    • هر چیزی که به خوردن مال مردم به ناحق منجر‏شود، حرام است
   • خاتمه
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.