2.26 MB
1010.46 KB
ديوي
297/41/773
مبانی اسلام اسم الكتاب:
محمد بن علی بن ابراهیم العرفج المؤلف:
گروه علمی فرهنگی موحدین المترجم:
۲۰۵۰ مرات التنزيل: ۱۲۳۰۶ مرات العرض:
الأحد، ۱۴ جمادى الآخر ۱۴۳۰ تاريخ الإضافة:
الثلاثاء، ۲۲ رجب ۱۴۳۳ آخر تحديث في:
۲۹۸ عدد الصفحات: لا يوجد مقاس الكتاب:
Persian لغة الكتاب:
Source:
أرسل إلى المواقع الاجتماعية
برچسب‌های این کتاب
الكلمات المفتاحية لهذا الكتاب

عقاید و احکام اساسی اسلام را با زبانی ساده شرح می‌دهد. نویسنده در این اثر کوشیده است تا بینشی واضح و دقیق از اسلام در اختیار علاقه‌مندان – و به ویژه تازه مسلمانان – قرار دهد تا بتوانند درباره احکام، آداب، اوامر و نواهی آن آگاهی مقدماتی پیدا کنند. اثر حاضر همچنین مرجع مناسبی برای دعوتگران و مبلغان اسلامی است تا به کمک آن، مباحثی ساختمند و منظم ارائه نمایند. بنابراین، این کتاب هم یک مرجع تبلیغی و هم یک رساله فقهی است. نویسنده بحث را با دلایل اثبات وجود خدا، ارکان دین و اقسام توحید آغاز می‌کند. او پس از شرح مفهوم و مصادیق شرک، به کیفیت وضو و تیمّم و انواع نمازها می‌پردازد و آنگاه، احکام مربوط به اذان و اقامه، جمعه و جماعت و سنت‌های نمازهای مستحبی را بازگو می‌کند. وی پس از شرح آداب جنایز و کفن و دفنِ مرده مسلمان، احکام روزه و زکات را توضیح می‌دهد و در فصل بعد، به فلسفه حج و آداب و احکام آن اشاره می‌کند، کتاب با مباحث زیر دنبال می‌شود: قربانی و عقیقه، تفسیر برخی سوره‌های کوچک، منتخبِ دعاهای نقل‌شده از رسول گرامی اسلامی صلی الله علیه وسلم ، سیره و اخلاق پیامبر صلی الله علیه وسلم ، اخلاق اسلامی و کارهای حرام و منع‌شده در اسلام.

 • مبانی اسلام
  • مقدمه‌ی چاپ دوم
  • پیشگفتار
  • شریعتی کامل
  • مسایل چهارگانه‌
  • اصول سه‌گانه‌
  • مراتب دین اسلام
   • (أ) اسلام
    • معنی گواهی دادن
   • (ب) ایمان
    • ارکان شش گانه‌ی ایمان
   • (ج) احسان
   • عبادت (بندگی)
  • وجود خدا
   • نخست: فطرت
   • دوم: عقل
  • توحید و اقسام آن
   • تعریف توحید
   • انواع توحید
   • نخست: توحید اعتقادی (ربوبیت)
   • دوم: توحيد عملی ( الوهیت)
    • توحید مورد نظر پیامبران
    • خدا کیست؟
   • سوم: توحید اسماء و صفات
    • نمونه‌هایی از اسماء وصفات
   • تعریف پیامبران
    • هدف از ارسال پیامبران
   • فضیلت توحید
  • شرک و انواع آن
   • نخست: شرک اکبر (بزرگ)
   • نوع دوم: شرک اصغر (کوچک)
   • تحکیم پایه‌های توحید
   • جادوگری
   • تعویذ و طلسم
    • تعویذ پیامبر خدا
   • تمائم
   • تٍوَلَة (مهره‌ی افسون)
   • هر کس چیزی را به گردن آویزد بدان واگذار می‌شود
  • افراط در تکریم و بزرگداشت افراد
   • منشأ پیدایش بت پرستی
  • رکن دوم: نماز
   • (أ) وضو
    • کیفیت وضو
   • (ب) غسل
    • کیفیت غسل
   • (ج) تیمم
    • کیفیت تیمم
   • بیمار چگونه‌ طهارت را انجام می‌دهد؟
  • نماز
   • سنت های رواتب
   • نمازهای فرض و تعداد رکعات آنها
   • مکروهات نماز
   • مبطلات نماز
   • احکامی در خصوص سجده‌ی سهو در نماز
   • شخص بیمار چگونه‌ نماز می‌خواند؟
  • احکام مربوط به‌ نماز جماعت و امامت
   • (أ) نماز جماعت
    • احکام نماز جماعت
    • فضیلت نماز جماعت
   • (ب) امامت
    • شرایط امام
    • چه‌ کسی شایسته‌ی امامت است
  • اذان و اقامه‌
   • (أ) اذان
    • تعریف اذان
    • حکم اذان
    • الفاظ اذان
   • (ب) اقامه‌
    • حکم اقامه‌
    • الفاظ اقامه‌
  • قصر و جمع و نماز خوف
   • (أ) نماز قصر
    • تعریف نماز قصر
    • حکم نماز قصر
    • مسافتِ قصر نماز
    • ابتدا و انتهای قصر
    • قصر برای عموم مسافرین می‌باشد
   • (ب) جمع دو نماز
    • حکم جمع دو نماز
    • روش جمع دو نماز
   • (ج) نماز خوف
    • مشروعیت نماز خوف
    • روش نماز خوف در سفر
    • روش نماز خوف در حضر
    • عدم امکان تقسیم لشکر
    • دنبال کردن دشمن یا فرار از دست دشمن
  • نماز جمعه
   • فضیلت روز جمعه‌
   • حکم روز جمعه‌
   • آداب روز جمعه‌
   • شرایط صحت جمعه‌
   • کیفیت نماز جمعه‌
  • سنت های وتر و رواتب
   • (أ) وتر
    • حکم و تعریف نماز وتر
    • سنت قبل از وتر
    • وقت و زمان نماز وتر
    • نخواندن وتر تا فرا رسیدن صبح
    • قرائت قرآن در نماز وتر
    • تکرار نماز وتر
   • (ب) سنت فجر
    • حکم سنت فجر
    • زمان و وقت سنت فجر
    • کیفیت سنت فجر
  • نماز نفل (سنت)
   • فضیلت نماز نفل
   • فلسفه‌ی نماز نفل
  • نماز عیدین
   • (أ) حکم و وقت نماز عید
   • (ب) بعضی از آداب عید
   • (ج) کیفیت نماز عید
  • نماز کسوف (خورشید گرفتگی)
   • حکم و وقت نماز کسوف
   • آنچه‌ که‌ در حین کسوف سنت است
   • کیفیت نماز کسوف
   • خسوف ماه (ماه گرفتگی)
  • نماز استسقاء (طلب باران)
   • حکم نماز استسقاء
   • معنی استسقاء
   • وقت نماز استسقاء
   • آنچه‌ قبل از برگزاری نماز استسقاء مستحب است
   • کیفیت نماز استسقا
   • برخی از دعاهای مأثور برای استسقا
  • نماز استخاره‌
  • احکام جنایز
   • لزوم صبر و بردباری به‌ هنگام مصایب
   • وجوب عیادت بیمار
   • لزوم حسن ظن نسبت به خدا در هنگام بیماری
   • تلقین میت
   • پرداخت بدهی‌ها
   • گفتن «انا لله و انا الیه راجعون» و دعا کردن و شکیبایی
   • وجوب غسل میت
   • کیفیت غسل میت
   • در صورت مشکل بودن غسل از تیمم استفاده‌ می‌شود
   • وجوب تکفین میت
   • نماز میت
   • شرایط نماز بر میت
   • فرایض نماز میت
   • کیفیت نماز میت
   • الفاظ دعا در نماز میت
   • تشییع جنازه و فضیلت آن
   • به خاک سپاری میت
  • رکن سوم: زکات
   • احکام و فواید زکات و توضیح مستحقان زکات و دلایل آن
   • فواید زکات
    • و از جمله‌ فواید اخلاقی زکات
    • و از جمله‌ فواید اجتماعی زکات
   • اموالی که‌ زکات در آن‌ها واجب است
  • مستحقان زکات
   • مستحقان زکات هشت گروه‌ می‌باشند که‌ عبارتند از
   • اموالی که‌ زکات در آن‌ها واجب است
  • زکات شتر
  • رکن چهارم: روزه‌
   • روزه‌ی مستحب
   • روزه‌ی مکروه‌ و روزه‌ی حرام
   • فواید
   • ویژگی‌های ماه رمضان
   • توجیهات
  • حکم روزه‌ و فواید آن
  • حکم روزه‌ی بیمار و مسافر
   • مسافران نیز دو دسته‌ هستند
   • مفطرات روزه‌ (آن‌چه‌ روزه‌ را باطل می‌کند)
  • نماز تراویح
  • زکات فطر
  • رکن پنجم: حج
   • نخست: عمره‌
   • دوم: حج
    • آداب و سنت‌های حج
    • توبه‌ با رعایت شرایط آن واجب است
   • اعمال حج
    • احرام
    • کیفیت احرام برای مردانی که‌ قصد حج دارند
    • کیفیت احرام برای زنانی که‌ قصد حج دارند
   • پیامبر این‌گونه‌ حج را انجام داد
   • ای حجاج بیت الله‌ الحرام!
   • پیروی از پیامبر واجب است
   • آن‌چه‌ که‌ باید حاجی در روز هشتم انجام دهد
   • آن‌چه‌ هنگام احرام مستحب است
   • اعمال حاجی در روز عرفه‌
   • اعمال حاجی در مزدلفه‌
   • آن‌چه‌ حاجی در روز قربانی انجام می‌دهد
   • حکم تقدیم برخی از مناسک بر برخی دیگر
   • آن‌چه‌ حاجی بعد از روز عید انجام می‌دهد
   • طواف الوداع
   • هدی و فدیه
   • زیارت مسجد پیامبر در مدینه‌
    • کیفیت ورود به‌ مسجد پیامبر
  • زیارت قبر پیامبر
   • زیارت قبر ویژه‌ی مردان است
   • ملاحظات
  • قربانی و عقیقه‌
   • (أ) قربانی
    • تعریف قربانی
    • حکم قربانی کردن
    • فضیلت قربانی
    • حکمت و فلسفه‌ی تشریع قربانی
    • احکام قربانی
   • (ب) عقیقه‌
    • تعریف عقیقه‌
    • حکم عقیقه‌
    • حکمت و فلسفه‌ی عقیقه‌
    • احکام عقیقه‌
  • قرآن کریم
   • رعایت ادب با قرآن کریم
  • تفسیر برخی از سوره‌های کوتاه
   • تفسیر سوره‌ فاتحه‌
   • تفسیر سوره‌ی ناس
   • تفسیر سوره‌ی فلق
   • تفسیر سوره‌ی اخلاص
   • تفسیر سوره‌ی نصر
   • تفسیر سوره‌ی کافرون
   • تفسیر سوره‌ی کوثر
   • تفسیر سوره‌ی عصر
   • تفسیر سوره‌ی بینه‌
   • تفسیر سوره‌ی قدر
  • سنت
   • شرح احادیث چهارگانه‌ای که‌ محور دین هستند
  • دعاهایی منتخب برای کودکان و بزرگ‌سالان
   • آداب و کیفیت دعا
   • فایده‌ دعا و ذکر
   • دعا و اذکاری مأثور برای کودکان و بزرگ‌سالان
   • دعاهای خوابیدن و بیدار شدن
   • أذكار صبح و شب
   • اذکار پوشیدن لباس
   • اذکار خوردن غذا
   • اذکار منزل
   • اذکار وضو
   • اذکار مسجد
   • کفاره‌ی گناهان مجلس
   • دعای عیادت از بیمار
   • دعا به‌ هنگام مشقت
   • دعاي ورود به بازار
   • دعا براي كسی كه به تو نيكی كرده است
   • از دعاهای نماز
  • سیره‌، اخلاق و آداب پیامبر
   • سیره‌ی پیامبر
    • تولد پیامبر
    • نسب پیامبر
    • شروع نزول وحی به‌ پیامبر
    • دعوت مردم به‌ سوی دین اسلام
   • اخلاق و آداب پیامبر
    • رویارویی پیامبر با قضایای مهم
    • تواضع و فروتنی پیامبر
    • اخلاق و رفتار معروف پیامبر
    • پارسایی پیامبر
    • مهر و شفقت پیامبر
    • حلم و گذشت پیامبر
    • بخشش و گشاده‌ دستی پیامبر
    • شجاعت پیامبر
    • حیای پیامبر
    • متانت و هیبتی که‌ خداوند به‌ او عطا نموده‌ بود
   • افعالی که‌ اقتدا بدان سنت محسوب می‌گردد
   • نمونه‌هایی برای اقتدا به‌ پیامبر
  • اخلاق و آداب اسلامی
   • رفتار زیبا
   • بردباری، حوصله‌، مهربانی و عفو و گذشت
   • راستی
   • امانت‌داری، وفا به‌ عهد و پیمان و عدالت میان مردم
   • گشاده‌ دستی، بخشش و انفاق در راه‌های خیر
   • صبر و شکیبایی
   • امانت‌داری
   • شرم و حیا
   • شیرین زبانی و خوش رویی
   • نیکی با پدر و مادر و صله‌ی رحم
  • احسان
   • امر به‌ معروف و نهی از منکر
   • حلال
   • حقوق اخوت و برادری
  • از جمله‌ آداب اسلامی برای نونهالان
   • تعامل با مردم
   • درود و دعای اسلام، سلام کردن است
   • رعایت حقوق والدین
   • برخی از بزرگواری‌های والدین در حق شما
   • رعایت ادب با همسایه‌
   • آداب خوردن و نوشیدن
   • آداب نظافت
   • آداب قضای حاجت
   • آداب شوخی
   • آداب مجلس
   • آداب زبان
   • آداب لباس
   • زندگی روزانه‌ی مسلمان
  • بعضی از محرمات و منهیات
   • نخست: شرک‌ورزی
   • دوم: مراجعه‌ به‌ ساحران، کاهنان و مدعیان علم غیب
   • سوم: ستم‌کردن در حق دیگران
   • چهارم: ریختن خون مردم به ناحق
   • پنجم: چپاول کردن اموال مردم
   • ششم: فریب، غدر و خیانت
   • هفتم: تجاوز به مردم
   • هشتم: قمار بازی، شراب‌خواری و اعتیاد به‌ مواد مخدر
   • نهم: خوردن گوشت مردار، خوک و خون
   • دهم: ارتکاب زنا
   • یازدهم: رباخواری
   • دوازدهم: بخل و مال پرستی
   • سیزدهم: دروغ و گواهی‌دادن دروغ
   • چهاردهم: تکبر، غرور و خودپسندی
   • پانزدهم: توبه‌ از محرمات
   • محرماتی كه مورد بی حرمتی مردم قرار گرفته‌اند و باید جدا از آنها اجتناب کرد
  • خاتمه‌
   • دعوت مردم به‌ سوی اسلام
  • کتاب‌هایی به‌ عنوان پیشنهاد
  • مراجع
لا توجد ملاحظة لهذا الكتاب
 • لايوجد هذا الكتاب بلغات أخرى حاليا.
تعليقاتك حول هذا الكتاب

الاسم :

من فضلك، أكتب اسمك. الاسم لايكون أقل من كلمة واحدة. يمكنك استعمال 60 حرفاً كأقصى حد للاسم

بريدك الإلكتروني :

البريد الإلكتروني غير صحيحيرجى إدخال البريد الإلكتروني

تقييم الكتاب :

أكتب تعليقك هنا :
 
يرجى كتابة التعليق التعليق لايكون أقل من كلمة واحدة. لايمكنك كتابة التعليق بأكثر من 1000 حرف
يرجى إدخال الكود الأمني:
security
أدخل الرموز المكتوبة أعلاهيسمح بكتابة الأعداد فقط في خانة الكود الأمني
يمكنك تغيير الصورة بالضغط على الصورة أم هنا.

لايوجد تعليق، أو لم يسمح بنشره من قبل مدير الموقع