سرپاڼه بررسی عقاید مذهبی شیعه (زیارت قبور، شفاعت، علم غیب، امامت و مهدویت، خمس) پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی- جلد سوم
1.74 MB
726.21 KB
Dewey
297/45/662
پژوهشی پیرامون اصول و فروع ش... د کتاب نوم:
علی سالوس لیکونکی:
تالیف ژباړن:
۳۸۴۷ د کتلو شمېر: ۱۹۷۴۵ د ښودلو شمېره:
Sunday، 07 June 2009 د اضافه کولو نېټه:
Sunday، 08 June 2014 Last updated:
۲۷۲ Pages books: Not available Book size:
Persian Original:
Source:
ټولنیزو شبکو ته لیږل
Other volumes of this book

پژوهشی جامع و بنیادی درباره اصولِ عقاید و باورهای شیعه دوازده امامی است. نویسنده در این اثر کوشیده است تا با بررسی دقیق منابع فقهی و حدیثی شیعه، طرح و برنامه علما و بنیانگذاران آن را برای تثبیت عقایدِ بدعت‌آمیز و نهادینه کردنشان در باورهای عوام بیان کند. وی اثر خود را در سه جلد نوشته است: جلد نخست به بحث عقایدِ اساسی شیعه اختصاص دارد. در این جلد، ادله اثبات امامت را بر مبنای قرآن، حدیث و سنت رسولِ مطهّر صلی الله علیه و سلم  بررسی می‌کند. سپس، شیوه‌های تحریف روایت و دروغ‌سازی جاعلانِ حدیث را شرح می‌دهد. وی در جلد دوم، به موضوعِ جایگاه حدیث نزد شیعیان پرداخته است و آنگاه، نقش روشنگرانه سنتِ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم  را در شناخت روایات صحیح بازگو می‌کند. شیوه ائمه حدیثِ اهل سنت در تدوینِ حدیث و مقایسه آن با روش محدثین شیعه، موضوع بخش بعدی این جلد است. سومین جلد کتاب، به مقایسه شیوه‌های تفسیر قرآن مفسرین شیعه و سنی و ویژگی‌های تفسیری هریک اختصاص دارد.

 • پژوهشی پیرامون اصول و فروع شیعه دوازده امامی- جلد سوم
  • جلد اول
   • دریچه
   • پیشگفتار
    • چرا در مورد شیعه کتب بسیار نگاشته اند؟
    • شیعه همه یکسان نیستند
    • روشهای رافضیان برای تخریب اسلام
    • عبد الله بن سبأ و پایه گذاری مفکوره ولایت
   • مقدمه
   • فصل اول: امامت از دیدگاه جمهور و فرق مختلف
    • 1. امامت و خلافت
    • 2. اندیشیدن در امامت و بیعت با ابوبکر
    • 3. امامت از دیدگاه جمهور مسلمانان
    • 4. علی و بیعت با پیشینیان خود
    • 5. خوارج و دیدگاهشان درباره امامت
    • 6. امامت از دیدگاه زیدیه
    • 7. امامت از دیدگاه اسماعیلی ها
    • 8. امامت از دید اثنا عشریه
   • فصل دوم: دلایل قرآنی امامت
    • 1. ولایت و سرپرستی
    • 2. آیه مباهله
    • 3. آیه تطهیر
    • 4. معصوم بودن ائمه
    • 5. ماجرای غدیر خم
   • فصل سوم: امامت در پرتو سنت
    • 1. خطبه غدیر خم و سفارش به پیروی از کتاب وسنت
    • ـ خطبه پیامبر در حجة الوداع
    • 2. احادیث وارده در تمسک ورزیدن به کتاب و اهل بیت
    • ـ نقد و بررسی روایت های گذشته
    • 3. بررسی چند روایت دیگر مربوط به ماجرای غدیر
    • ـ نقد و بررسی روایات
    • چه کسی پس از تو امیر خواهد شد
    • جانشین قرار دادن
    • خداوند و مؤمنان خواستار ابوبکر هستند
    • مهدی
   • فصل چهارم: استدلال به تحریف و دروغ سازی
    • تحریف قرآن
    • استدلال کردن به احادیث دروغین
    • حدیث خانه
    • شهر علم
    • نگاهی به مراجع شیعه
    • 1. نهج البلاغه
    • 2. کتاب "الصواعق المحرقه"
    • روایت بزرگان اهل بیت در وصف ابوبکر و عمر
    • فضل آنها و تصریح به فضل عمر و ابوبکر دلالت می‌ کنند
    • نتیجه
    • راه هایی برای کشف دروغ بودن منقولات
    • روش هایی برای کشف دروغ بودن منقولات
  • جلد دوم
   • دریچه
   • قسمت اول: تفسیر و اصول آن نزد اهل سنت
    • تفسیر و اصول آن
    • کلمه تأویل در سنت مطهر
    • کلمه تأویل در قرآن
    • علم تفسیر
    • فرق میان تفسیر و تأویل
    • تفسیر و تأویل و معنی
   • قسمت دوم: تفسیر و اصول آن نزد شیعه اثنا عشری
    • جمع آوری احادیث مربوط به تفسیر
    • نیاز تابعین به تفسیر
    • مدرسه های تفسیر
    • سرآغاز
    • تفسیر مجاهد
   • فصل اول: تفاسیر یاران پیامبر
    • داناترین مردم به قرآن
    • احادیث موقوف و مرفوع
    • ویژگی های تفسیر آنها
    • تدوین
    • کتاب تنویر المقباس
    • استدلال به آن حلال نیست
    • دیدگاه شیعه راجع به تفسیر شاگردان پیامبر اکرم
   • فصل دوم: تفسیر تابعین
    • تفسیر قرآن به قرآن و به سنت
    • گفته های یاران پیامبر
    • اسرائیلیات
    • اقوال تا بعیان
    • تفسیر قرآن تنها با استفاده از رای و نظر حرام است
    • تفسیر به رای و نظر البته همراه با علم و آگاهی
   • فصل سوم: تفسیر در قرن دوم
    • تفسیر مقاتل بن سلیمان
    • تفسیر یحیی بن سلام
    • معانی القرآن نوشته فراء
    • هدف و روش
   • فصل چهارم: قرن سوم و تفسیر طبری
    • مؤلفات طبری
    • عقیده طبری
    • تفسیر طبری
    • طبری و بیان روشش
    • شبهه‌ای در قرآن از ملحدان
    • مقدار پایبندی طبری به روش خویش
    • موضع طبری از اسرائیلیات
    • کتاب های تفسیر بعد از طبری
    • قرآن صامت و قرآن ناطق
    • امام همانند پیامبر
    • مذهب اخباری ها
    • مذهب اصولی ها
    • نسخ بعد از دوران پیامبر
    • تخصیص
    • ظاهر و باطن
    • حجیت ظاهرها
    • پافشاری در تأویل برای تایید عقیده
    • قرآن کریم و تحریف
    • چرا از تحریف سخن می گویند
    • فصل الخطاب
    • سوره ولایت در کتاب دبستان مذاهب
    • کتابهای تفسیر شیعه در قرن سوم هجری
    • کتاب اول: تفسیر حسن عسکری
    • داستان دیکته کردن کتاب
    • افراط و گمراهی
    • کفر کسی که ولایت علی را انکار کند
    • شهادت فرش و تازیانه و خر
    • داستان هایی خرافی
    • روز عید و بعد از آن
    • اتهام شیخین و صحابه به نفاق و دروغ و کفر
    • دعوت موسی به ولایت علی
    • داستان های خرافی و ابلهانه
    • معجزات امام علی
    • قرار داد بخشش
    • این کتاب اثر کیست؟
    • کتاب دوم: تفسیر قمی
    • جایگاه کتاب و مؤلف آن نزد شیعه
    • جلوه هایی از افراط و گمراهی
    • قول به تحریف قرآن کریم
    • افترا به صحابه
    • 1. رجعت
    • 2. نزول وحی بر ائمه
    • 3. ائمه غیب را می دانند
    • 4. نفی علم از عالمان و مشهوران غیر خود
    • 5. احکام فقهی آنها چون: متعه و خمس
    • اسباب نزول
    • 1. هم پیمانی صحابه با ابلیس
    • 2. بیعت روز غدیر
    • 3. عاقبت کسانی که ولایت علی را غصب کردند
    • 4. قائم الزمان مطالبه خون حسین را خواهد کرد
    • 5. حادثه افک اتهامی است
    • قرآن یا کتاب تاریخ اثنا عشریه
    • 1. اصحاب جمل و بصره
    • 2. بنی امیه
    • 3. بنو سباع
    • 4. اتفاق بر قتل علی
    • 5. کفر اصحاب بیعة الرضوان
    • 6. علی امام آخرت است
    • 7. قائم و جیش سفیانی
    • راه های قریب و گمراه کردن
    • کتاب سوم: تفسیر عیاشی
    • عیاشی در منزلت قمی باشد
    • روش و اهداف عیاشی همانند قمی است
    • ایمان به تحریف قرآن
    • اهانت و تکفیر یاران پیامبر اکرم
   • فصل پنجم: تبیان اثر طوسی و تفاسیر طبرسی
    • مبانی تفسیر نزد طوسی و طبرسی
    • فرق او با جمهور
   • فصل ششم: تفسیر بعد از طوسی و طبرسی
    • تفسیر صافی
    • البرهان فی تفسیر القرآن
    • بحار الأنوار
    • تأویل آیات واضح و روشن
    • تفسیر شبر
    • کنز العرفان
    • زبدة البیان
    • المیزان
    • تفسیر کاشف
    • البیان
   • فصل هفتم: نگاهی اجمالی به سایر تفاسیر
    • خلاصه بحث
  • جلد سوم
   • دریچه
   • مقدمه
   • قسمت اول: حدیث و علوم آن نزد جمهور علما
    • پیشگفتار
   • فصل دوم: سنت از وحی سرچشمه می گیرد
   • فصل سوم: تمسک و پیروی سلف از سنت
   • فصل چهارم: تنظیم و تدوین حدیث
   • فصل پنجم: جرح و تعدیل راوی
    • مراتب راویان
   • فصل ششم: گفتگوی امام شافعی با گروهی گمراه
    • دیدگاه قومی که تمامی سنت را رد کردند
   • فصل هفتم: بعد از امام شافعی
   • فصل هشتم: دو دوران امام سیوطی
   • فصل نهم: طعنه گران در زمان کنونی
   • فصل دهم: آیا این اندیشمندی اسلامی است؟!
    • سنت به عنوان مصدر دوم برای قانونگذاری
    • شک در قرآن
    • موضع گیری در برابر سنت
    • امویها و علمای مدینه
    • امام زهری
    • دروغ صالحان و خدعه محدثان
    • بت پرست بودن مسلمانان
    • ابوهریره
    • زمان مسلمان شدن ایشان
    • رئیس اهل فقه
    • حدیث پهن کردن عبا
    • حافظه یعنی این!
    • گواهی ابن عمر
    • ابوهریره حفظ کرد و دیگران فراموش کردند
    • علل و اسباب فراوانی روایات ابوهریره
    • از گواهی های بزرگواران
   • قسمت دوم: سنت و کتابهای حدیث نزد شیعه
   • فصل اول: تدوین سنت نزد شیعیان
    • اصول چهار صد گانه
   • فصل دوم: جرح و تعدیل از دیدگاه اهل تشیع و رافضیان
    • نمونه هایی از جرح و تعدیل شیعیان
   • فصل سوم: مفهوم سنت از دیدگاه شیعه
   • فصل چهارم: درجات حدیث
   • فصل پنجم: تعارض و ترجیح
   • فصل ششم: کتابهای چهارگانه
    • الکافی
    • 1. بخش اول از اصول کافی
    • 2. بخش دوم از اصول کافی
    • 3. روضه الکافی
    • 4. فروع کافی و کتابهای دیگر
    • 5. جایگاه حج از دیدگاه شیعه
   • بت شکن
   • خاتمه
   • این صدا را می شناسیم
There is not considerably about this book
 • اوس مهال دا کتاب په نورو ژبو د لارسرسي وړ نه دی
د کتاب په اړه ستاسې نظر

ستاسې نوم :

دلته نوم ولیکئ د نامه لپاره یو توری ولیکئ په نامه کې تر ۶۰ توریو لیکلای شی

بریښنالیک :

ستاسو ایمیل سم ندیهیله ده ایمیل مو ولیکئ

کتاب ته امتیاز ورکړئ :

خپل نظر ولیکئ :
 
هیله ده نظر مو ولیکئ د تبصرې لپاره یوه کلمه وليکئ په تبصره کې تر ۱۰۰۰ توریو لیکلای شی
سپم ضد کوډ ولیکئ:
security
هیله ده امنیتی کوډ دلته امنیتي کوډ ولیکئپه امنیتې کوډ کې یوازې اعداد قبلیږي
که چیرته نه لوستلی کیږي، نو مهرباني وکړئ په تصویر یا دلته کلیک وکړئ

د دې کتاب په اړه نظر نشته