الرئيسية اخلاق اجتماعی اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی
1.52 MB
824.13 KB
ديوي
297/65/625
اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی اسم الكتاب:
نعمت الله وثیق المؤلف:
تالیف المترجم:
۷۲۷۲ مرات التنزيل: ۲۷۴۹۸ مرات العرض:
الأحد، ۱۴ جمادى الآخر ۱۴۳۰ تاريخ الإضافة:
الاثنين، ۲۷ ذو الحجة ۱۴۳۳ آخر تحديث في:
لا يوجد عدد الصفحات: لا يوجد مقاس الكتاب:
Persian لغة الكتاب:
Source:
أرسل إلى المواقع الاجتماعية
برچسب‌های این کتاب
الكلمات المفتاحية لهذا الكتاب

درسنامه‌ای بسیار مفصل و مبسوط است در بیان اخلاق ، موازین و آداب اسلامی در جامعه. نویسنده با احاطه به آیات هدایتگرِ قرآن کریم و روایات حکیمانه پیامبر گرانقدر اسلام، مجموعه درس‌های کاملی را درباره جنبه‌های گوناگون اخلاق اسلامی تهیه و آنها را مزّین به سیره نبوی نموده است. وی کتاب را به دو بخش تقسیم کرده است: بخش نخست، در اخلاق اسلامی است و مُشتمل بر سه فصل است: مقدمات اخلاق، لوازم و ضروریات اخلاق و منافیات اخلاق. او در فصل اول، مفاهیم کلی اخلاق اسلامی را نام می‌برد و آنها را شرح می‌دهد؛ از جمله: تعریف و تقسیم اخلاق، ضرورت اخلاق وجدان اخلاقی، قوه‌های فطری انسان و دلایل ضعف اخلاق. فصل دوم به اهمیت و نقش  ویژگی‌های خاصی از روحیات و رفتار انسان اشاره می‌کند که برای پیاده‌ سازی اخلاق اسلامی در جامعه ضروری است؛ برخی از آنها عبارتند از: صداقت، امانت، دیانت، شجاعت، عفو و گذشت، اطاعت و نظم. در فصل سوم، مفاسد اخلاقی‌ای معرفی و تشریح می‌شوند که نقش تخریبی شدیدی در جامعه داشته و آن را از مسیر شرع و اخلاق اسلامی منحرف می‌سازند. چرایی و چگونگیِ فتنه‌انگیزیِ این مفاسد، در این فصل به بحث گذاشته می‌شوند. برخی از این مفاسد به شرح زیر می‌باشد: خیانت، دزدی، رشوه، مواد مخدر، قمار، خُلف وعده و فحشاء. بخش دوم کتاب، آداب اجتماعیِ توصیه شده در اسلام و بیان شیوه زندگانی فردی و اجتماعیِ رسول اکرم است. برخی از مطالب این بخش بدین شرح است: اقسام آداب، ضرورتِ مراعات آداب، مناسبات اجتماعی در سوره حُجرات، آداب بیداری و خواب، آداب خوردن و نوشیدن، آداب خمیازه و عطسه، آداب عیادت مریض و آداب سفر.

 • اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی
  • مقدمه
  • بخش اول: آداب اسلامی
  • فصل اول: مقدمات اخلاق
   • اـ حقیقت اخلاق
    • تعریف علم اخلاق
    • تعریف اخلاق لغتاً واصطلاحاً
    • اخلاق درلغت
    • اخلاق در اصطلاح
   • 2ـ تقسیم اخلاق
    • اخلاق طبیعی
    • اخلاق عادی
    • دلیل هردو قسم
    • اولاً- دلیل اخلاق طبیعی (خِلقی)
    • ثانیاً- دلیل اخلاق عادی (کسبی)
   • اقسام اخلاق طبیعی
    • فرق دربین فعل طبیعی واخلاقی
   • 3- نمونه ی از اخلاق پیامب
   • 4- قوه ی مجریه برای اخلاق
   • 5- ضرورت به اخلاق
   • 6- غرض از فلسفه ی اخلاق
   • 7- وجدان اخلاقی
    • وجدان اخلاقی
    • فرق در بین وجدان و عقل
   • 8- اصول اخلاق
    • اخلاق فاضله
    • اخلاق سافله
   • 9- قوت‌های فطری انسان
    • قوه ی غضبی
    • قوه ی عقلی
    • قوه ی شهوانی
    • علاج شهوت
    • شهوت دو جنبه دارد
   • 10- ضعف اخلاق دال بر ضعف ایمان
  • فصل دوم: لوازمات اخلاق
   • تمهید
   • 1- صداقت و راستی
    • موارد صداقت و راستی
    • ثمرات و نتائج صداقت و راستی
   • 2ـ امانت و امانتداری در اسلام
   • 3- دیانت و دینداری از نگاه اسلام
    • اصول فدا کاری
   • 4- شجاعت
    • اقسام شجاعت
   • 5- عدالت
    • معنی عدل
    • نقش دین راجع به عدالت
    • مثال عدالت در اسلام
    • از جمله ی اهداف عدالت اسلامی
    • رفع تبعیض و ایجاد اخوت
   • 5- عدالت
   • اُولُی الامر چه کسانی‌اند؟
    • جایگاه اجماع
    • جایگاه قیاس بر نظایر
    • شروط آمریت و مأموریت
   • 7- نظم و دسپلین
   • 8- شرط مدیریت صحیح
   • 9- عفو و گذشت
   • 10- اخلاق اجتماعی پیامبر اسلام
  • فصل سوم: منافیات اخلاق
   • 1- خیانت
    • اقسام خیانت
    • خیانت در فعل
    • خیانت در اسرار وسخن
    • خیانت راعی بر رعیت (آمر برما دون)
    • خیانت در خرید و فروش و...
    • اسباب و عوامل خیانت
    • جزای خیانت
    • موانع خیانت
    • فرمان عمر فاروق (رضی الله عنه)
    • درس از موضوع فوق
   • 2- سرقت (دزدی)
   • 3- رشوت
    • معنای رِشوت
    • بخاطر فیصله ی قاضی حرام را حلال نمی‌گردد
   • 4- شراب
    • شراب و قمار
    • معنی شراب
    • اضرار فردی
    • اضرار اجتماعی
    • اضرار دینی
    • اضرار صحی شراب
    • اضرار اخلاق شراب (الکُل)
    • اضرار اقتصادی شراب (الکُلی)
   • 5- مخدرات: (مواد نشه آور)
    • معنی مُخدّر
    • هدف از مخدرات
   • 6- تریاک
    • تعریف تریاک
    • خواص درمانی
    • تاریخچه
    • منبع شبه ‌افیونی‌ها
    • شکل ظاهری
    • استفاده‌ها
    • احساس‌های پدیدآمده
    • خطرات
    • میزان شیوع ایدز
    • اعتیاد
    • علائم ترک
    • تاریخ هیروئین
    • ترویج هیروئین
    • اساس نشه
    • سوال: هیروئین چه است؟
    • چرس
    • حشیش (چرس)
    • تاریخ پیدایش حشیش (چرس)
    • راجع به گسترش حشیش
    • نام‌های دیگر
    • روش مصرف
    • اثرات مصرف (اضرار)
    • فرق در بین عادت و نشه
    • اسباب وعوامل اعتیاد (نشه)
    • حکم استعمال مواد نشه آور ازنگاه شرع؟
    • سیگار و نسوار
    • تنباکو: یعنی چه؟
    • نشأت اصلی
    • مرویجین تنباکو
    • در آسیا چه وقت وارد گردیده؟
    • اضرار (تنباکو)
    • حکم استعمال تنباکو از دیدگاه شرع؟
    • اضرار دخانیات (تنباکو)
   • 7- قمار
    • معنی قمار(مَیسِر)
    • حکم قمار
    • اضرار قمار
    • اضراراجمالی قمار
   • 8- دروغگویی و وعده خلافی
    • وعده خلافی
   • 9- فحشاء و رذائل: زنا و لواط
   • لواطت
   • 10- همجنسگرایی
    • فلسفه ی تحریم همجنس گرائی
  • بخش دوم: آداب اجتماعی
  • تمهید
  • فصل اول: مقد مات آداب
   • 1- تعریف آداب
   • 2- اقسام ادب
    • اول- ادب با خدا
    • دوم- ادب با پیامبر
    • سوم- ادب با خلق خدا
   • 3- ضرورت به آداب
  • فصل دوم: آداب اجتماعی
   • 1- آداب سلام
   • 2- حکم سلام در اسلام
    • حالاتی که سلام (دادن) مکروه است
   • 3- درس از آداب سلام
   • 4- آداب هفت گانه ی سورۀ حُجرات
    • آداب اول: عظمت امر خدا و پیامبر
    • آداب دوم- توقیر پیامبر
    • آداب سوم- تحقیق در امور
    • آداب چهارم- اصلاح در بین مردم
    • آداب پنجم- احترام و محبت، اجتناب از اهانت
    • نهی از مسخره و اهانت
    • نهی از عیبجویی
    • نهی ازالقاب زشت
    • آداب ششم- اجتناب از اساباب عداوت و دشمنی
    • نهی از بدگمانی
    • نهی از جستجوی عیب دیگران
    • نهي از نمامي (سخن چیني)
    • نهی از غیبت
    • حالاتی که غیبت جواز دارد
    • کفاره ی غیبت
    • آداب هفتم- معیار برتری ایمان و تقوی است
  • پایان بحث و نتیجه گیری
  • فهرست مصادر ومراجع
   • أ- قرآن کریم
   • ب- مصادر تفسیر
   • ج- مصادر سنت
   • د- مصادر فقه
   • هـ- مصادر تاریخ
   • و- مصادر لغت
   • ز- مصادر مختلفه
  • از جمله ی آثار نویسنده
  • تقریظ دوکتور عبد الباری (حمیدی)
  • تقریظ دوکتور محمد ایاز (نیازی)
  • خلاصه
  • تخصص شرط هرچیز سوای دین؟
  • پیام به مبصیرین
  • پیام به جوانان
  • خاتمه
  • فهرست مأخذ ومراجع
  • فهرست موضوعات
لا توجد ملاحظة لهذا الكتاب
 • لايوجد هذا الكتاب بلغات أخرى حاليا.
تعليقاتك حول هذا الكتاب

الاسم :

من فضلك، أكتب اسمك. الاسم لايكون أقل من كلمة واحدة. يمكنك استعمال 60 حرفاً كأقصى حد للاسم

بريدك الإلكتروني :

البريد الإلكتروني غير صحيحيرجى إدخال البريد الإلكتروني

تقييم الكتاب :

أكتب تعليقك هنا :
 
يرجى كتابة التعليق التعليق لايكون أقل من كلمة واحدة. لايمكنك كتابة التعليق بأكثر من 1000 حرف
يرجى إدخال الكود الأمني:
security
أدخل الرموز المكتوبة أعلاهيسمح بكتابة الأعداد فقط في خانة الكود الأمني
يمكنك تغيير الصورة بالضغط على الصورة أم هنا.

لايوجد تعليق، أو لم يسمح بنشره من قبل مدير الموقع