سرپاڼه توحید و الهیات گام نخست در یکتا پرستی در پرتو قرآن و سنت
827.6 KB
454.81 KB
139.43 KB
Dewey
297/411/283
گام نخست در یکتا پرستی در پر... د کتاب نوم:
محمد طیب انصاری لیکونکی:
تالیف ژباړن:
۲۸۸۶ د کتلو شمېر: ۱۳۴۹۰ د ښودلو شمېره:
Sunday، 07 June 2009 د اضافه کولو نېټه:
Tuesday، 12 June 2012 Last updated:
۶۱ Pages books: Not available Book size:
Persian Original:
Source:
ټولنیزو شبکو ته لیږل
برچسب‌های این کتاب
keywords of this book

شرح اعتقادات اسلامی و پاسخ به شبهات در قالب سئوال و جواب است. نویسنده ضمن اشاره به «توحید» به عنوان نخستین شرط پرستش، کوشیده است که مهم‌ترین مسایلی را که در این مورد مطرح می‌شود، به تفصیل شرح دهد. او بحث را با مفهومِ عبادت و توحید آغاز می‌کند و سپس به معنا و مصادیقِ شرک می‌پردازد. آنگاه درباره انواع عبادات در اسلام و مراتب و درجات دین توضیح می‌دهد. ارکانِ دین و ارکان ایمان، کیفیت معاد، بحث در نبوت و شرایط و ضرورت آن، شناخت طاغوت و باور اهل سنت و جماعت درباره سلف صالح از دیگر موضوعات کتاب است.

 • گام نخست در یکتا پرستی در پرتو قرآن و سنت
  • سوال1- مسائل چهارگانه که بر هر مسلمان واجب است آنها را بداند کدام است؟
  • سوال 2- دليل اين اصول چيست؟
  • سوال 3- امام شافعی در فضيلت اين سوره چه فرمود؟
  • سوال 4- آيا قول و عمل قبل است يا علم قبل از آن دو است؟
  • سوال 5- مسائل سه گانه‌ای که دانستن و شناختنش و عمل به آنها واجب مي‌باشد کدام است؟
  • سوال 6- دليل اين امر چيست؟
  • سوال 7- دليل اين امر چيست؟
  • سوال 8- چه دليلی بر اين اصل وجود دارد؟
  • سوال 9- آيين حنيف در روش و ملت حضرت ابراهيم چگونه است؟
  • سوال 10- دليل اين امر چيست؟
  • سوال 11- معنای «يعبُدُونِ» چيست؟
  • سوال 12- مهمترين و بزرگترين چيزی که خداوند متعال بدان فرمان داده است چيست؟
  • سوال 13- توحيد چيست؟
  • سوال 14- مهمترين و بزرگترين چيزی که خداوند متعال از آن نهی فرموده است چيست؟
  • سوال 15- شرک چيست؟
  • سوال 16- دليل اين امر چيست؟
  • سوال 17- اصول سه گانه‌ای که واجب است انسان بدان شناخت حاصل کند کدام است؟
  • سوال 18- پروردگار و ربّ تو کيست؟
  • سوال 19- دليل آن چيست؟
  • سوال 20- از روي چه نشانه‌هایی پروردگارت را شناختی؟
  • سوال 21- دليل اين سخن چيست؟
  • سوال 22- پروردگار جهانيان (رب) کيست؟
  • سوال 23- چه دليلي بر اين سخن وجود دارد؟
  • سوال 24- عبادت چيست؟
  • سوال 25- چند نوع عبادت وجود دارد که خداوند بدانها فرمان داده است؟
  • سوال 26- دليل اين امر چيست؟
  • سوال 27- حکم آن کسي که در يکي از اين موارد، چيزي را بغير الله نسبت بدهد چيست؟
  • سوال 28- دليل اين حکم چيست؟
  • سوال 29- چه دليلي وجود دارد که دعا عبادت است؟
  • سوال 30- دليل آنکه خوف (ترس از خدا) عبادت است چيست؟
  • سوال 31- دليل آنکه رجاء (اميد به خدا داشتن) عبادت است چيست؟
  • سوال 32- دليل آنکه توکل عبادت است چيست؟
  • سوال 33- به چه دليل «رغبت» و «رهبت» و «خشوع» از اقسام عبادت مي‌باشند؟
  • سوال 34- دليل آنکه «خشيت» (خوف از خدا) عبادت است چيست؟
  • سوال 35- دليل آنکه «إنابت» عبادت است چيست؟
  • سوال 36- دليل آنکه استعاذه (پناه گرفتن و پناه بردن) عبادت است، چيست؟
  • سوال 37- دليل آنکه «استغاثه» عبادت است، چيست؟
  • سوال 38- دليل آنکه «ذبح» قرباني کردن حيوانات عبادت است چيست؟
  • سوال 39- دليل آنکه «نذر» عبادت است چيست؟
  • سوال 40- دليل آنکه استعانه – ياري خواستن – عبادت است، چيست؟
  • سوال 41- اصل دوم چيست؟
  • سوال 42- دين اسلام چيست؟
  • سوال 43- مراتب و درجات دين اسلام چند تا است؟
  • سوال 44- ارکان اسلام چندتا است؟
  • سوال 45- دليل آنکه شهادت به «لا اله الا الله» از ارکان اسلام است چيست؟
  • سوال 46- معناي «لا اله الا الله» چيست؟
  • سوال 47- منظور از لا اله الا الله چيست؟
  • سوال 48- منظور از «الا الله» چيست؟
  • سوال 49- تفسير آنچه که اين شهادت را توضيح مي‌دهد چيست؟
  • سوال 50- دليل آنکه شهادت به «محمد رسول الله» از ارکان اسلام است، چيست؟
  • سوال 51- ‌معناي شهادت به «محمد رسول الله» چيست؟
  • سوال 52- دليل آنکه نماز، روزه و تفسير توحيد از ارکان اسلام است، چيست؟
  • سوال 53- دليل آنکه روزه از ارکان اسلام است چيست؟
  • سوال 54- دليل آنکه «حج» از ارکان اسلام است، چيست؟
  • سوال 55- رتبه دوم از مراتب دين اسلام چيست؟
  • سوال 56- ايمان داراي چند شعبه است؟
  • سوال 57- ايمان داراي چند رکن است؟
  • سوال 58- دليل اين امر چيست؟
  • سوال 59- دليل آنکه «قدر» از ارکان ايمان است چيست؟
  • سوال 60- مرتبه سوم از مراتب اسلام چيست؟
  • سوال 61- احسان چيست؟
  • سوال 62- خداوند متعال مي‌فرمايد؟
  • سوال 63- دليلتان از سنت در مراتب سه گانه دين چيست؟
  • سوال 64- اصل سوم چيست؟
  • سوال 65- پيامبر اکرم چند سال عمر داشتند؟
  • سوال 66- خداوند متعال او را به چه برانگيخت؟
  • سوال 67- دليل اين امر چيست؟
  • سوال 68- معناي (قُمْ فَأَنْذِرْ) چيست؟
  • سوال 69- معناي (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) چيست؟
  • سوال 70- معناي (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) چيست؟
  • سوال 71- رسول رحمت چند سال اين دعوت را بدينگونه پيگيري کرد؟
  • سوال 72- هجرت چيست؟
  • سوال 73- حکم هجرت چيست؟
  • سوال 74- دليل اين حکم چيست؟
  • سوال 75- علت نزول اين دو آيه چه بود؟
  • سوال 76- دليل تداوم و باقي بودن هجرت در حديث چيست؟
  • سوال 77- بعد از آنکه رسول الله در مدينه مستقر گرديند، چه فرمودند؟
  • سوال 78- رسول خدا چند سال به اين قوانين فرمان مي‌دادند؟
  • سوال 79- آن خيري که رسول الله امتشان را بدان رهنمود ساخته‌اند و آن شري که آنان را از آن بر حذر داشته‌اند چيست؟
  • سوال 80- آيا خداوند، رسول الله را براي قبيلة خاصي بر انگيخته و مبعوث گردانيده است يا براي تمامي بشريت؟
  • سوال 81- دليل اين سخن چيست؟
  • سوال 82- آيا خداوند متعال دينش را توسط رسولش حضرت محمد کامل گردانيد يا بعد از ايشان چنين کرده است؟
  • سوال 83- دليل اين امر چيست؟
  • سوال 84- دليل مرگ (رحلت) پيامبر چيست؟
  • سوال 85- آيا مردم بعد از مرگشان بر انگيخته مي‌شوند يا نه؟
  • سوال 86- آيا مردم بخاطر اعمالشان بعد از برانگيخته شدن محاسبه مي‌شوند و جزا داده مي‌شوند؟
  • سوال 87- حکم آنکه «برانگيخته شدن بعد از مرگ» را تکذيب مي‌کند چيست؟
  • سوال 88- خداوند پيامبرانش را با چه چيزي فرستاد؟
  • سوال 89- دليل اين امر چيست؟
  • سوال 90- اولين رسول (پيامبر) کيست؟
  • سوال 91- دليلش چيست؟
  • سوال 92- آيا در تاريخ حيات انسانها، ملتي بوده است که خداوند برايشان پيامبري را نفرستاده باشد تا آنها را به عبادت خداي يکتا به تنهائي دعوت کند و از طاغوتيان دورشان سازد؟
  • سوال 93- طاغوت چيست؟
  • سوال 94- تعداد طاغوتها چند تا است؟
  • سوال 95- دليل اين امر چيست؟
  • قواعد چهارگانه
   • قاعده اول
   • قاعده دوم
   • قاعده سوم
   • قاعده چهارم
  • عقيده سلف صالح
There is not considerably about this book
 • اوس مهال دا کتاب په نورو ژبو د لارسرسي وړ نه دی
د کتاب په اړه ستاسې نظر

ستاسې نوم :

دلته نوم ولیکئ د نامه لپاره یو توری ولیکئ په نامه کې تر ۶۰ توریو لیکلای شی

بریښنالیک :

ستاسو ایمیل سم ندیهیله ده ایمیل مو ولیکئ

کتاب ته امتیاز ورکړئ :

خپل نظر ولیکئ :
 
هیله ده نظر مو ولیکئ د تبصرې لپاره یوه کلمه وليکئ په تبصره کې تر ۱۰۰۰ توریو لیکلای شی
سپم ضد کوډ ولیکئ:
security
هیله ده امنیتی کوډ دلته امنیتي کوډ ولیکئپه امنیتې کوډ کې یوازې اعداد قبلیږي
که چیرته نه لوستلی کیږي، نو مهرباني وکړئ په تصویر یا دلته کلیک وکړئ

د دې کتاب په اړه نظر نشته