981.77 KB
512.91 KB
582 KB
Dewey
297/77/126
قرآن درمانی Book Name:
عبدالله سدحان Author:
اسحاق دبیری رحمه الله Translator:
۱۲۹۳۴ Downloaded: ۳۲۸۲۶ Displayed:
Saturday، 06 June 2009 Date Added:
Saturday، 16 February 2013 Last updated:
۹۶ Pages books: Not available Book size:
Persian Book Language:
Source:
Send to Social Networks
برچسب‌های این کتاب

اثری است بدیع در بیان درمان دردهای جسمی و روحی با بهره‌گیری از آیات شفابخش قرآن کریم. هدف از نگارش این کتاب، کمک به مسلمانان دردمند و نیازمند با استفاده از اذکار و اوراد قرآنی است. نویسنده، درمان بسیاری از دردهای بشر را در قرآن یافته و در مقدمه‌ای خواندنی، ریشه بیماری‌ها را در چشم‌زدن و وِرد و جادویِ بدخواهان می‌داند. وی بخش نخست کتاب را به چگونگی تشخیص بیماری و آداب قرائت قرآن بر شخص یا عضو بیمار اختصاص داده است. در فصل دوم، به روایات نبوی و دلایل عقلی و منطقی‌ای پرداخته است که بر وجود پدیده «چشم‌زدن» در جهان صحّه می‌گذراند و در فصل بعد، آیات و اورادی را معرفی می‌کند که برای رفع چشم زخم مفید و کارآمد هستند. فصل چهارم به رابطه بین حسادت و جادو و چشم‌زدن پرداخته و در فصل بعد، اعمالی را شرح می‌دهد که فرد را از ابتلا به بلا در امان می‌دارد. فصل ششم به پرسش‌های رایج درباره چشم‌زدن پاسخ می‌دهد و آنگاه، داستان‌هایی را از شفا‌یافتگان به شیوه قرآن درمانی، نقل می‌کند. فصل پایانی کتاب، به تفاوت‌های طب شرعی و خرافاتِ طالع‌بینی پرداخته است.

 • قرآن درمانی
  • تقریظات علمای کرام
   • تقريظ شيخ عبدالله بن سليمان المنيع
   • تقريظ شيخ دكتر عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
   • تقريظ شيخ دكتر ناصر بن عبدالكريم العقل
   • تقريظ شيخ دكتر محمد بن عبدالرحمن الخميس
  • مقدمه
  • پيشگفتار
  • فصل اول: چگونگی مداوا
   • 1- فراست
   • 2- تشخيص بيماری
   • 3- قرآن دوای هر دردی
   • 4- قرائت قرآن به همراه توجه به معانی آيات
   • 5- شفا، تنها به دست خداست
   • 6- چشم زدن علت اصلی بسياری از بيماري‌هاست
  • فصل دوم: چشم زدن حقيقت دارد
   • انواع چشم‌زننده‌ها
   • نکات استنباط شده از حديث عامر و سهل
   • چشم خوردن چگونه تشخيص داده می‌شود؟
   • اموری که بيمار مورد معالجه از طريق تعويذ بايد رعايت کند
  • فصل سوم: آيات و اورادی که بر چشم خورده خوانده می‌شود
   • نکات مهم
  • فصل چهارم: حسادت و جادوگری
   • انواع حسادت
   • رابطه بين جادو و چشم زدن
  • فصل پنجم: چگونه از جادو، چشم خوردن و غيره در امان بمانيم؟
   • اعمالی که ما را از مبتلا شدن به بلاها در امان می‌دارند عبارتند از:
   • اعمالی که ـ به اذن الله ـ بلای نازل شده را دفع می‌کنند
  • فصل ششم: سؤالاتی پيرامون چشم زدن
  • فصل هفتم: داستانهای واقعی از شفايافتگان به شيوه قرآن‌درمانی
  • فتوای يکی از علماء مبنی بر صحت قرآن‌درمان
  • خاتمه
  • مقاله: بيان تفاوتهای طب شرعی و خرافات طالع‌بينی
  • صفات پيامبر صلی الله علیه و سلم
There is not considerably about this book
 • This book is not currently available in other languages.
Your Comment about this book

Your Name :

Please write your name or nickname. Enter a word for your name. You can use up to 60 letters in its name.

Email Address :

Email arrives with the format is not correct.Please enter your email

Rate Book :

Type Your Comment :
 
Please enter your comment Enter a word for your comment. You can use up to 1000 letters in its comment.
Enter anti-spam code image in the box below:
security
Please enter the security code displayed in the box.Only numbers and letters do not include security code.
If Illegible Code, click on the Picture or HERE to get new Captcha.

No comments for this book or the administrator has not yet confirmed.