الرئيسية مواعظ و حکمت‌ها مسلمان از دیدگاه آیات و روایات
2.02 MB
925.58 KB
ديوي
297/67/1213
مسلمان از دیدگاه آیات و روای... اسم الكتاب:
عبدالرحمن الله‌وردی بلوچ المؤلف:
تالیف المترجم:
۱۸۰۳ مرات التنزيل: ۱۱۷۳۳ مرات العرض:
السبت، ۰۹ ربيع الأول ۱۴۳۲ تاريخ الإضافة:
الاثنين، ۰۸ ربيع الآخر ۱۴۳۴ آخر تحديث في:
۲۷۵ عدد الصفحات: لا يوجد مقاس الكتاب:
Persian لغة الكتاب:
Source:
أرسل إلى المواقع الاجتماعية
برچسب‌های این کتاب
الكلمات المفتاحية لهذا الكتاب

ویژگی‌های و رفتارهای سلبی و ایجابی مسلمان و مؤمن حقیقی را بیان می‌کند. نویسنده در اثر حاضر با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن، سنت و سیره رسول مطهر- صلی الله علیه وسلم- و اقوال و کردار صحابه و تابعین- رضی الله عنهم- شرح می‌دهد که هر فرد مسلمان باید چه ویژگی‌های داشته باشد و آنها را تقویت کند و از چه اخلاق و منشی روگردان باشد. به تعبیر دیگر، با مطالعه این کتاب خواهیم دانست که اخلاق حسنه و رذیله کدام است و هر کدام چه مفهوم و مصادیقی دارد. وی بحث را با اهمیت نیت پاک در انجام اعمال آغاز کرده و سپس، 6 اثر و نتیجه سوء ریاکاری را برمی‌شمارد. آنگاه گناهان را در دو دسته‌بندیِ متفاوت بدنی و قلبی و صغیره و کبیره جای می‌دهد و سپس شرایط و ضوابط پذیرش توبه و عوامل دوری از گناه را ذکر می‌کند. در بخش بعد، وی علاوه بر توصیف یک صفت رذیله، اخلاق حسنه‌ای را معرفی و توصیف می‌کند که آن صفت رذیله را از بین می‌برد و باعث پالایش روانی و اعتقادات فرد می‌شود؛ به شرح زیر: دروغ و صداقت، تکبر و تواضع، بخل و سخاوت. او سپس فضایل زهد، قناعت و عفو و گذشت و مفاسد دنیاطلبی، غیبت، حسد، تعصب و قهر را توضیح می‌دهد. بحث در حقوق همسایه و پدر و مادر، صبر و استقامت در بلا و عواقب قتل و خودکشی، از دیگر موضوعات کتاب است.

 • مسلمان از دیدگاه آیات و روایات
  • مقدمه
   • چند تذكر در مورد این كتاب
  • اهميت نيت در اسلام
  • ریاكاری
   • الف: ریاكاری شرك است
   • ب: ریاكاری ثواب ندارد
   • ج: ریاكار ثوابش را از دیگران دریافت نماید!
   • د: ریاكار بدترین انسان نزد خداوند است
   • هـ ـ ریاكار داخل بهشت نمیگردد
   • و‌: ریاكار داخل جب الحزن میگردد
  • گناهان بدنی و قلبی
   • گناهان بدنی
   • گناهان قلبی
   • گناهان صغیره و كبیره
   • گناهان كبیره
    • الف: بزرگترین گناهان كبیره شرك است
    • ب‌: نافرمانی از والدین
    • ج: گواهی دادن به دروغ و پنهان نمودن گواهی به حق
    • د: مأیوس شدن از رحمت خداوند
    • هـ: كشتن انسان بیگناه
    • و: بر زنان پاكدامن تهمت زنا زدن
    • ز: خوردن مال یتیم
    • ح: خوردن ربا
    • ط: ‌سحر و جادوگری
    • ی: زنا
    • ك: معیار شناخت گناهان كبیره
   • ج: هر گناهی كه بیانگر بی اعتنائی و توهین به دین مقدس اسلام است
   • گناهان صغیره
   • كتمان گناه
  • قساوت قلب
  • توبه
   • شرایط توبه
   • الف: توبه فرض است
   • ب: توبه مشكلها را آسان میكند
   • ج: خداوند توبه پذیر است
   • د: خداوند كلیه گناهان توبه كاران را می بخشد
   • هــ: توبه كار بهترین انسان است
   • و: خداوند توبه كاران را دوست میدارد
   • ز: خداوند از توبه بنده خوشحال میشود
   • آیا شادی و خوشحالی شخص در این گونه حالات حساس و طاقت فرسا و مرز دارد؟ نه هرگز ولی خداوند كریم و رحیم هنگامیكه بنده عاصی و گناهكارش دست توبه و بازگشت بسوی درگاه او دراز میكند، چنان شاد و خوشحال میگردد كه با صاحب شتر قابل مقایسه نیست با توجه به اینكه خداوند
   • ح: توبه تا چه زمان؟
  • دروغ
   • الف: دروغگو ایمان ندارد
   • ب: دروغ حرام است
   • ج: دروغگو فاسق است
   • د: دروغ به فسق و فجور میكشاند
   • هـ: دروغگو منافق است
   • و: دروغ بر خدا و رسول
   • ز: دروغ آبروی شخص را میریزد
   • ح: دروغ بزرگترین خیانت است
   • ط‌: شهادت دروغ
   • ی: سوگند دروغ
   • ك: شوخی دروغ
   • ل: پخش كننده سخن بدون تحقیق، بزرگترین دروغگو است
   • م: ‌علل و انگیزههای دروغگوئی
    • الف: بی ایمانی
    • ب: جلوگیری از رسوائی
    • ج: سود جوئی
    • د: شخصیت طلبی
   • ن‌: زیانهای دروغ
    • الف‌: تباهی ایمان؛
    • ب: ‌رسوائی و ذلت در دنیا؛
   • س: درمان دروغگوئی
    • درمان علمی
    • درمان عملی
   • ع‌: دروغ های مشروع
    • الف: اصلاح در میان مردم
    • ب: دروغ با همسر
    • ج: ‌دروغ در میدان جنگ
    • د: دروغ هنگام خطر و زیان
   • توریه
  • راستگوئی
   • انواع صداقت
    • الف: صداقت در سخن
    • ب: صداقت در نیت
    • ج: صداقت در عهد و پیمان
    • د: صداقت در شهادت
    • هـ: صداقت در سوگند
  • تكبر
   • تكبر چیست؟
   • انواع تكبر
    • الف‌: تكبر در برابر خداوند
    • ب: تكبر در برابر پیامبران الهی
    • ج: تكبر در برابر مردم
   • درمان بیماری كبر و غرور
    • درمان علمی
    • درمان عملی
  • تواضع
   • تواضع چیست؟
   • الف: شخص متواضع در دنیا و آخرت پیروز میگردد
   • ب: خداوند افراد فروتن را دوست میدارد
   • فروتنی كجا خوب است؟
  • بخل
   • بخل چیست؟
   • الف: بخل موجب هلاكت است
   • ب: بخیل ایمان ندارد
   • مصادیق بخل
   • الف: بخل در مال
   • ب: بخل در علم و دانش
   • ج: بخل در قدرت و نفوذ
   • درمان بخل
    • درمان علمی
    • درمان عملی
  • سخاوت
   • سخاوت چیست؟
   • مصادیق سخاوت
    • الف: بخشندگی مال
    • ب: سخاوت در علم و هنر
    • ج: ‌سخاوت در قدرت و نفوذ
    • د: سخاوت در خیر خواهی
   • آثار ارزشمند سخاوت
    • الف: تكامل جامعه
    • ب: وحدت و صمیمیت
    • ج: بركت در مال
    • د: سعادت ابدی
    • هـ‌ـ: ‌آمرزش گناهان و نجات از جهنم
   • بهترین سخاوت ها
    • الف: ایثارگری
    • كیست كه خدا را وام نیكو دهد؟
    • ب: بخشش پنهانی
    • بخشش بهترین مال
   • سخاوت های ممنوع
    • الف: بخشندگی برای جلوگیری از حق
    • ب: ریاكاری
    • ج: انفاق در راه فساد و گناه و زیان اسلام
    • د: زیادهروی در بخشش
   • یك پرسش و پاسخ آن
   • انفاق چیز نامرغوب
  • دنیا و دنیا پرستی
   • دنیا چیست؟
   • اسلام وطلب دنیا
   • دنیای مذموم از دیدگاه آیات و روایات
    • الف: دنیا موجب هلاكت و نابودی است
    • الف: دنیا موجب هلاكت و نابودی است
    • ج: دنیا زندان مؤمن است
    • د: انسان دنیاپرست سیر نمیشود
    • هـ: دنیا فتنه امت اسلامی است
    • و: دنیا در برابر آخرت بیارزش است
    • ز: دنیا بیوفا است
   • مال انسان كدام است؟
   • درمان دنیا پرستی
    • درمان عملی
    • درمان عملی
  • شخصیت طلبی
   • عزت و شخصیت در چیست؟
   • معیار عزت و شخصیت از دیدگاه اسلام
    • الف: ایمان
    • ب: تقوی و پرهیزكاری
    • تقوی چیست؟
    • ج: جهاد و فداكاری
    • د: علم و دانش
    • هـ: فضائل اخلاقی و كمالات روحی
  • ریاست طلبی
   • ریاست و جاه طلبی چیست؟
   • علل و انگیزه های جاه طلبی
    • الف: شخصیت طلبی
    • ب: طمع و چشم داشت
   • مفاسد جاه طلبی
    • الف: تكبر و غرور و عجب
    • ب: عدم رشد فكر و تهذیب روح
    • ج: ستمگری
    • د: مرتكب گناه و زشتی
    • د: مرتكب گناه و زشتی
   • درمان بیماری جاه طلبی
    • درمان علمی
    • درمان عملی
   • ریاست های مشروع
  • گدائی
  • زهد
   • زهد پیامبران و رهبران الهی
   • زهد حضرت رسول الله
    • الف‌: غذای پیامبر اسلام
    • ب: بستر خواب رسول الله
   • پیامبر اسلام به زهد سفارش میكند
   • زهد موجب محبت میشود
   • ترك دنیا و رهبانیت
   • بدین عقل و دانش بباید گریست
    • آنچه از احادیث مذكور بدست میآید
   • زندگی ساده حضرت عمربن خطاب
  • قناعت
   • قناعت یعنی چه؟
   • بدگمانی چیست؟
   • سوء ‌ظن كجا حرام است؟
   • بدگمانی كجا جایز است؟
  • علل وانگیزه های بدگمانی
   • علل وانگیزه های بدگمانی
    • الف: ضعف ایمان
    • ب: ضعف نفس
    • ج: غرور و خودخواهی
   • مفاسد و زیانهای بدگمانی
    • الف: تباهی دین و دنیا
   • ب: تباهی اعمال
    • ج: ‌به گناه و معاصی وادار میكند
    • د: موجب اختلاف و تفرقه میگردد
   • درمان بیماری بدگمانی
    • درمان علمی
    • درمان عملی
  • غیبت و عیبگوئی
   • غیبت چیست؟
   • الف: غیبت ممنوع است
   • ب: غیبت حرام است
   • ج: غیبت از خوردن گوشت مردار بدتر است
   • د: غیبت از زنا بدتر است
   • هـ‌ : غیبت، خوردن گوشت برادر مسلمان است
   • و: غیبت كننده بر خود ستم میكند
   • ز: غیبت موجب تباهی و نابودی اعمال است
   • غیبت كجا جائز است؟
    • الف: شكایت مظلوم از ظالم
    • ب: اصلاح امور جامعه
    • ج: طلب فتوی
    • د: اخطاریه خصوصی
    • هـ: اخطاریه عمومی
    • و: معرفی نمودن افراد
  • سخن چینی
   • مفاسد سخن چینی
    • الف: ‌اختلاف و دشمنی
    • ب: فتنه گری و آتش افروزی
    • ج: ‌آلودگی به گناه
    • د: منفوری نزد خدا و رسول
   • بدترین سخن چینی ها
   • سخن چینی از دیدگاه آیات و روایات
    • الف: سخن چینی بدترین راستگوئی است
    • ب: سخنچین بدترین انسان روی زمین است
    • ج: سخن چین داخل بهشت نمیشود
   • درمان سخن چینی
    • علاج از ناحیه سخنچین
    • علاج از ناحیه شنونده
  • حسد
   • حسد چیست؟
   • نشانه های حسادت
   • علل و انگیزه حسادت
    • الف: ضعف ایمان
    • ب: بخل و تنگ نظری
    • ج: حرص شدید به دنیا
    • د: كینه و عداوت
   • مفاسد و زیانهای حسادت
    • الف: حسد از ویژگیهای كفار و منافقین است
    • ب: حسد اعمال خیر را نابود میسازد
    • ج: حسد ایمان را تباه میكند
    • د: ‌حسد موجب اندوه و رنج روحی میگردد
    • هــ: حسد موجب خیانت میگردد
   • غبطه
   • درمان حسد
  • تعصب
   • تعصب چیست؟
  • ناراضی و قطع رابطه
   • الف: ناراضی بیش از سه روز حرام است
   • ب: ناراضی امید شیطان است
   • ج: ناراضی كلید جهنم است
   • د: ناراضی موجب عدم مغفرت الهی است
   • هـ‌ـ: ‌ناراضی موجب تباهی و نابودی دین است
  • صلح و آشتی
   • الف: صلح افضلترین عمل است
   • ب: بهترین شخص همان است كه در صلح و آشتی سبقت جوید
  • عفو و گذشت
   • الف: عفو و گذشت موجب ایمان و آرامش قلب است
   • ب: عفو و گذشت جایزه اش حور است
   • ج: عفو و گذشت موجب پرده پوشی از گناهان است
   • د: عفو و گذشت موجب محبت خداوند است
   • هـ: عفو و درگذشت موجب دخول بهشت است
   • و: عفو و گذشت موجب افزونی عزت و آبرو است
   • ز: داستان هایی از مسلمانان واقعی
   • درمان و علاج خشم
    • الف‌: تغییر حالت شخص خشمگین
    • ب: گرفتن وضو هنگام خشم
    • ج: سكوت در هنگام خشم
    • د: پناه بردن به خدا از شر شیطان
    • هـ: توجه به آثار مهلك خشم
  • اخوت و برادری
   • الف: مؤمنان برادر یكدیگرند
   • ب: اخوت ایمانی نشانه ایمان است
   • ج: دوستی برای خدا در سایه خدا است
   • د: ‌انبیاء و شهدا غبطه میخورند
   • هـ: اطلاع محبت به برادر مسلمان
   • و: مسلمانان اعضای یك بدن اند
   • ز: دوستی با چه كسی؟
  • دیدار بینی
   • ملاقات دوستان در روز قیامت
  • مهمانی
   • آداب مهمانداری
   • آداب مهمان
  • تحفه و هدیه
   • هدیه دادن به مسئولان دولت
   • رجوع از هدیه
  • عهد و پیمان
   • وفا به عهد چیست؟
   • وفاداری در عهد و پیمان چیست؟
   • وعده و پیمان شكنی
    • الف: وعده و پیمان شكن ایمان ندارد
    • ب: وعده شكنی منافق است
    • ج: ‌وعده شكن منفور و ملعون است
   • وعده شكنی با بچه ها حرام است
   • وعده شكن رسوا میگردد
  • سلام از دیدگاه آیات و روایات
   • الف: سلام كلید ایمان و محبت است
   • ب: سلام كلید بهشت است
   • ج: ثواب و كیفیت سلام دادن
   • د: آداب سلام دادن
   • هـ‌: سلام تكرار گردد
   • و: سلام از خدا ترسان آغاز گردد
   • ز: ‌سلام بر خانواده
   • ح: سلام زن به مرد
   • ط: سلام بر زنان بیگانه
   • ی: سلام بر كودكان
   • ك: سلام هنگام ورود و خروج از مجلس
   • ل: حكم سلام و پاسخ آن
   • م: سلام بر كفار
  • مصافحه
  • معانقه
   • بلند شدن و قیام برای احترام
   • به پاس احترام سردار و سرورتان بپاخیزید
  • بوسیدن دست بزرگان
  • لبخند در صورت مؤمن
  • خویشاوندی و صله رحم
   • صله رحم از دیگاه آیات و روایات
    • الف: پیوند و دوستی با خویشاوندان نشانه ایمان است
    • ب: صله رحم موجب فراوانی رزق و طولانی عمر میگردد
    • ج: ‌صله رحم سرزمین ها را آباد و ثروتها را زیاد میگرداند
    • د: ‌صله رحم موجب مغفرت گناهان میگردد
    • هـ‌: صله رحم موجب ترفیع و بلندی درجات میگردد
    • و: صله رحم از مرگ ناخوشایند نجات میدهد
    • ز: صله رحم موجب دخول بهشت است
    • ح: ثواب نیكی به خویشاوندان چند برابر است
    • ط‌‌: رحم موجب چهار چیز میگردد
    • ی: از شجره نسب آگاهی داشتن ضروری است
  • قطع رحم
   • الف: قاطع رحم ملعون است
   • ب: قومی كه قاطع رحم در آن باشد از رحمت خداوند محروم است
   • ج: قاطع رحم داخل بهشت نمیشود
   • د: اعمال خیر قاطع رحم قبول نمیشود
   • هـ:‌ خداوند به قاطع رحم نگاه رحمت نمیكند
   • و: جلسهای كه قاطع رحم در آن باشد فرشتگان رحمت وارد نمیشوند
   • ز: دعای بد رحم
   • ح‌: صله رحم كدام است؟
   • ط: حرمت قطع رابطه تا چه زمان؟
   • در تاریخ اسلامی نمونه های بسیاری در این زمینه وجود دارد
  • حقوق پدر و مادر از دیدگاه آیات و روایات
   • الف: حق مادر بر پدر مقدم است
   • ب: بهشت زیر پای مادر است
   • ج: احسان به والدین محبوبترین عمل نزد خداوند است
   • د: احسان به والدین موجب بهشت است
   • هــ: رضای خداوند در خوشنودی والدین است
   • و: خدمت به والدین از جهاد و عمره افضلتر است
   • ز: والدین جنت و دوزخ فرزند هستند
   • ح: احسان به والدین موجب نجات در دنیا و آخرت است
   • ط: خاله به منزله مادر است
   • ی: عمو به منزله پدر است
   • ك: برخورد حضرت پیامبر اسلام با پدر و مادر و برادرش
   • ل: احسان به والدین كافر
   • م: نكوئی و احسان به والدین پس از مرگ
   • ن: دوستی و محبت با دوستان والدین
   • نافرمانی از والدین
    • الف: نافرمانی از والدین حرام است
    • ب: نگاه خشم آلود بر والدین موجب تباهی اعمال است
    • ج: سخن ناراحت كننده و نهیب زدن به والدین حرام است
    • د: نافرمانی از والدین بزرگترین گناه است
    • هـ: نافرمانی از والدین نافرمانی از خداوند است
    • و: نافرمان والدین داخل بهشت نمیگردد
    • ز: دشنام و ناسزا گفتن به والدین حرام است
    • ح: نافرمان والدین در دنیا رسوا میگردد
    • ط: نافرمان والدین عبادتش قبول نمیشود
    • ی: نافرمان از والدین و مشكلات سكرات الموت
    • ك: دعای بد حضرت جبریل و حضرت پیامبر به نافرمان والدین
    • ل: اطاعت از والدین تا كجا؟
    • م: خلاصه آیات و روایات در حق والدین
  • همسایه
   • الف: همسایه كیست؟
   • ب: اهمیت همسایه
   • ج: اذیت و آزار همسایه
    • آزار و اذیت چیست؟
   • د: كمك و احسان به همسایه
   • هدیه دادن به همسایه
   • هدیه بكدام همسایه؟
   • تحمل اذیت و آزار همسایه
   • انواع همسایگان
   • بهترین همسایه
  • قداست و حرمت ناموس مسلمان
   • پرده پوشی
   • پرده پوشی كجا؟
   • آثار ارزشمند راز داری و پرده پوشی
   • دفاع از آبروی مسلمان
  • ظلم و ستم
   • الف: ‌تكبر و طغیانگری
   • ب: استبداد و خود رأیی
   • ج: فساد و فتنه انگیزی و ذلیل كردن افراد گرانمایه و ارجمند
   • د: برتری جویی و تفرقه اندازی در میان مردم
   • هـ: اسراف و زیاده روی
   • و: خود را یگانه مالك كشور دانستن
   • ح: زندگی و مرگ مردم را وابسته به فرمان و حكم خود دانستن
   • ط: در بحث و گفتگو از آوردن دلیل و برهان درماندن
   • ی: حقایق را تكذیب دلایل و برهان آشكار را انكار نمودن
   • ك: ادعای خدایی كردن
   • ل: تظاهر به دلسوزی و دینداری و لازم دانستن حكومت خود برای حفظ نظم، دین و آئین
   • م: تبعید اصلاح طلبان مؤمن و متعهد
   • ن: برچسبهای ناچسب و تهمت ناروا به مردان حق
   • س: ارعاب و تهدید و شكنجه مخالفان
   • ع: كشتن جوانان و به خدمت گرفتن زنان
   • ف: مقایسه ای كوتاه در میان فرعونهای دیروز و امروز
   • ص: تطمیع دنیا پرستان و جلب افراد پست فطرت بسوی خود
   • ق: نیكو پنداشتن كرده های زشت خویش
   • ر: نداشتن ایمان به روز رستاخیز
   • آثار و مفاسد شوم ستمگری از دیدگاه آیات و روایات
    • الف: خداوند ظلم و ستم نمیكند
    • ب: ظلم حرام است
    • ج: ظلم موجب تاریكی ها میگردد
    • د: ظلم موجب تباهی ملك و ملت است
    • هـ: ستمگر بدترین مخلوق روی زمین است
    • و: خداوند ستمگران را هدایت نمیدهد
    • ز: ستمگران هرگز موفق نمیشوند
    • ح: مجازات شدید برای ستمگران
    • ط: ستمگران در روز قیامت یاور و مددكار ندارند
    • ی: لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر ستمگران است
    • ك: ستمگران اهل جهنم اند
    • ل: ستمگران مفلسان واقعی در روز قیامت اند
    • م: در روز قیامت حق مظلوم از ظالم و ستمگر گرفته میشود
    • ن: مسلمان واقعی بر مسلمان ظلم نمیكند
    • س: ستمگران آرزوی بیهوده دارند
    • ع: ظلم اولین چیز است كه در روز قیامت از آن قصاص گرفته میشود
    • ف: ظلم دلها را ویران میگرداند
    • ص: دعای مظلوم در حق ظالم رد نمیشود
   • همكاری با ستمگران
    • الف: نشست و برخواست با ستمگران حرام است
    • ب: همكاری با ستمگران دوری از رحمت خداوند است
    • ج: همكار ستمگران بدترین انسانها است
    • د: همكاری با ستمگران ستمگری است
    • هـ‌ : همكاری با ستمگران خروج از اسلام است
    • و: ذرهای تمایل به ستمگر موجب دخول جهنم است
    • ز: همكاران ستمگران سگهای جهنم اند
    • ح: همكاران ستمگران از حوض كوثر محروم اند
    • ط: یاوران ستمگران بدست ستمگران نابود میگرداند!
    • ی: سرانجام ستمگران، هلاكت و نابودی است
    • ك: آیا بیتفاوتی و سكوت در برابر حكام ستمگر جایز است؟
    • ل: وظیفه مسلمان در برابر ستمگران چیست؟
    • م: نجات ستمگران از قهر الهی عذر خواهی از مظلومان است
  • امتحان و آزمایش الهی
   • چند پرسش در مورد امتحان الهی
   • پاسخ پرسشها را از قرآن كریم خواهیم داد كه سند بینش مسلمانان است
   • آیا جلوگیری از وقوع امتحان الهی ممكن است؟
   • آیا امتحان الهی روزی متوقف میشود؟
   • مراتب امتحان
   • زمینه های امتحان
   • سختیها و مشكلات
    • الف: ابتلاء و آزمایش بخیر انسان است
    • ب: مشكلات دنیا، ناراحتیهای قیامت را از بین میبرد
    • ج: ابتلاء و آزمایش خداوند نشانه محبت است
    • د: تعجیل كیفر و مجازات بخیر انسان است
    • هـ: ابتلاء‌ و مصایب موجب بلندی درجات است
    • و: مصایب زیاد موجب افزونی پاداش است
    • ز: عافیت یافتگان آرزوی مصیبت و ابتلاء‌ را دارند
  • نعمتها
   • انواع صبر
   • صبر در امت های گذشته
   • الف: صبر هدیه ای الهی است
   • ب: صبر موجب سرخ روئی در روز قیامت است
   • ج: صبر بهترین اسلحه مؤمن است
   • د: صبر نصف ایمان است
   • هـ: خداوند با صابران است
   • و: صبر موجب پیروزی است
   • ز: خداوند صابران را دوست میدارد
   • ح: صابران بهترین پاداش را دارند
   • ط: درود و رحمت خداوند بر صابران است
   • ی: صبر پاداش بسیار دارد
   • ك: پاداش صابران ضایع نمیگردد
   • ل: صابران به درجه امامت و رهبری میرسند
   • م: سلام فرشتگان بر صابران
   • ن: صبر كفاره گناهان است
  • صبر و استقامت
   • س: صبر در چه هنگام؟
   • ع: و اما هجرت به كجا؟
  • كشتن مسلمانان
   • الف: كشتن مسلمان كفر است
   • ب: مشرك و قاتل بخشیده نمیشوند
   • ج: قاتل و مقتول هر دو اهل دوزخ اند
   • د: نابودی تمام جهان از كشتن یك مسلمان آسانتر است
   • هـ‌: اولین چیز مورد باز خواست در روز قیامت از قتل است
   • و: اشاره با اسلحه حرام است
   • ز: ترساندن مسلمان حرام است
   • ح: تماشاگران نیز مجرم اند
  • خودكشی
لا توجد ملاحظة لهذا الكتاب
 • لايوجد هذا الكتاب بلغات أخرى حاليا.
تعليقاتك حول هذا الكتاب

الاسم :

من فضلك، أكتب اسمك. الاسم لايكون أقل من كلمة واحدة. يمكنك استعمال 60 حرفاً كأقصى حد للاسم

بريدك الإلكتروني :

البريد الإلكتروني غير صحيحيرجى إدخال البريد الإلكتروني

تقييم الكتاب :

أكتب تعليقك هنا :
 
يرجى كتابة التعليق التعليق لايكون أقل من كلمة واحدة. لايمكنك كتابة التعليق بأكثر من 1000 حرف
يرجى إدخال الكود الأمني:
security
أدخل الرموز المكتوبة أعلاهيسمح بكتابة الأعداد فقط في خانة الكود الأمني
يمكنك تغيير الصورة بالضغط على الصورة أم هنا.

لايوجد تعليق، أو لم يسمح بنشره من قبل مدير الموقع