سرپاڼه توحید و الهیات اسماء الحسنی
4.01 MB
1.33 MB
Dewey
297/411/1146
اسماء الحسنی د کتاب نوم:
سلیمان سامی محمود لیکونکی:
مجتبی دوروزی ژباړن:
۶۴۳۴ د کتلو شمېر: ۲۴۱۰۳ د ښودلو شمېره:
Friday، 09 July 2010 د اضافه کولو نېټه:
Monday، 18 February 2013 Last updated:
۵۰۴ Pages books: Not available Book size:
Persian Original:
Source:
ټولنیزو شبکو ته لیږل
برچسب‌های این کتاب

اسماء الحسنی
(سلیمان سامی محمود – ترجمه: مجتبی دو روزی)
بیان اسامی خداوند و شرح معنا و مفهوم و ترکیبات معنانی آنهاست. نویسنده در این اثر، 99 نام برگزیدة خداوند متعال را که ترمذی به نقل از ابوهریره روایت کرده مد نظر قرار داده و به شرح آنها می‌پردازد. وی پس از شرح معنای الله، اساسی خداوند متعال را یک به یک بیان و آیاتی از قرآن را که آن اسم آمده، نقل کرده و معانی مختلف آن را با بهره‌گیری از روایات نبوی و دیگر آیات به طور کاملاً مشروح بازگو می‌نماید. سپس بهره‌های معنوی‌ای را که در اثر آگاهی از مفهومِ اسمِ خداوند نصیب بندگان می‌شود، نام می‌برد.

 • اسماء الحسنی
  • مقدمه مؤلف
  • الله
  • بهره‌ی بنده از اسم الله
  • الرحمن
  • بهره‌ی بنده از اسم الرحمن
  • الرحیم
  • بهره‌ی بنده از اسم الرحیم
  • الملک
  • بهره‌ی بنده از اسم الملک
  • القدوس
  • بهره‌ی بنده از اسم القدوس
  • السلام
  • بهره‌ی بنده از اسم السلام
  • المؤمن
  • بهره‌ی بنده از اسم المؤمن
  • المهیمن
  • بهره‌ی بنده از اسم المهیمن
  • العزیز
  • بهره‌ی بنده از اسم العزیز
  • الجبار
  • بهره‌ی بنده از اسم الجبار
  • المتکبر
  • بهره‌ی بنده از اسم المتکبر
  • الخالق
  • بهره‌ی بنده از اسم الخالق
  • الباریء
  • بهره‌ی بنده از اسم الباریء
  • المصور
  • بهره‌ی بنده از اسم المصور
  • الغفار
  • بهره‌ی بنده از اسم غفار
  • القهار
  • بهره‌ی بنده از اسم القهار
  • الوهاب
  • بهره‌ی بنده از اسم الوهاب
  • الرزاق
  • بهره‌ی بنده از اسم الرزاق
  • الفتاح
  • بهره‌ی بنده از اسم الفتاح
  • بهره‌ی بنده از اسم فتاح دو چیز است
  • العلیم
  • مظاهر تجلی اسم علیم
  • بهره‌ی بنده از اسم علیم
  • القابض
  • بهره‌ی بنده از اسم القابض
  • الباسط
  • بهره‌ی بنده از اسم الباسط
  • الخافض
  • بهره‌ی بنده از اسم الخافض
  • الرافع
  • بهره‌ی بنده از اسم الرافع
  • المعز
  • بهر‌ه‌ی بنده از اسم المعز
  • المذل
  • بهره‌ی بنده از اسم المذل
  • السمیع
  • بهره‌ی بنده از اسم سمیع دو مطلب است
  • البصیر
  • بهره‌ی بنده از اسم البصیر
  • الحکم
  • بهره‌ی بنده از اسم الحکم
  • العدل
  • بهره‌ی بنده از اسم العدل
  • اللطیف
  • بهره‌ی بنده از اسم اللطیف
  • الخبیر
  • بهره‌ی بنده از اسم الخبیر
  • الحلیم
  • بهره‌ی بنده از اسم الحلیم
  • العظیم
  • بهره‌ی بنده از اسم العظیم
  • الغفور
  • بهره‌ی بنده از اسم الغفور
  • الشکور
  • بهره‌ی بنده از اسم الشکور
  • العلی
  • بهره‌ی بنده از اسم العلی
  • الکبیر
  • بهره‌ی بنده از اسم الکبیر
  • الحفیظ
  • مظاهر حفظ خداوند
  • بهره‌ی بنده از اسم الحفیظ
  • المقیت
  • بهره‌ی بنده از اسم المقیت
  • الحسیب
  • بهره‌ی بنده از اسم الحسیب
  • الجلیل
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند الجلیل
  • الکریم
  • مظاهر کرم خداوند
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند کریم
  • الرقیب
  • مظاهر اسم خداوند الرقیب
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند رقیب
  • المجیب
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند مجیب
  • الواسع
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند واسع
  • الحکیم
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند حکیم
  • الودود
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند ودود
  • المجید
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند مجید
  • الباعث
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند الباعث
  • الشهید
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند شهید
  • الحق
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند حق
  • الوکیل
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند وکیل
  • القوی
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند قوی
  • المتین
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند متین
  • الولی
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند ولی
  • الحمید
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند حمید
  • المحصی
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند محصی
  • المبدیء
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند مبدیء
  • المعید
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند معید
  • المحیی
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند محیی
  • الممیت
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند ممیت
  • الحی
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند حی
  • القیوم
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند قیوم
  • الواجد
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند واجد
  • الماجد
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند ماجد
  • الواحد
  • فرق میان واحد و احد
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند واحد
  • الصمد
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند صمد
  • القادر
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند قادر
  • المقتدر
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند مقتدر
  • المقدم
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند مقدم
  • المؤخر
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند مؤخر
  • الأول
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند اول
  • الآخر
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند آخر
  • الظاهر
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند ظاهر
  • الباطن
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند باطن
  • الوالی
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند الوالی
  • المتعالی
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند المتعالی
  • البر
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند البر
  • التواب
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند تواب
  • المنتقم
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند منتقم
  • العفو
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند العفو
  • الرئوف
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند رئوف
  • المالک الملک
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند مالک الملک
  • ذوالجلال و الإکرام
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند ذی‌الجلال و الإکرام
  • المقسط
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند مقسط
  • الجامع
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند الجامع
  • الغنی
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند الغنی
  • المغنی
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند مغنی
  • المانع
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند مانع
  • الضار
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند الضار
  • النافع
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند النافع
  • النور
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند نور
  • الهادی
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند الهادی
  • البدیع
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند البدیع
  • الباقی
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند الباقی
  • الوارث
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند وارث
  • الرشید
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند رشید
  • الصبور
  • بهره‌ی بنده از اسم خداوند صبور
  • خاتمه
There is not considerably about this book
 • اوس مهال دا کتاب په نورو ژبو د لارسرسي وړ نه دی
د کتاب په اړه ستاسې نظر

ستاسې نوم :

دلته نوم ولیکئ د نامه لپاره یو توری ولیکئ په نامه کې تر ۶۰ توریو لیکلای شی

بریښنالیک :

ستاسو ایمیل سم ندیهیله ده ایمیل مو ولیکئ

کتاب ته امتیاز ورکړئ :

خپل نظر ولیکئ :
 
هیله ده نظر مو ولیکئ د تبصرې لپاره یوه کلمه وليکئ په تبصره کې تر ۱۰۰۰ توریو لیکلای شی
سپم ضد کوډ ولیکئ:
security
هیله ده امنیتی کوډ دلته امنیتي کوډ ولیکئپه امنیتې کوډ کې یوازې اعداد قبلیږي
که چیرته نه لوستلی کیږي، نو مهرباني وکړئ په تصویر یا دلته کلیک وکړئ

د دې کتاب په اړه نظر نشته