2.17 MB
812.33 KB
رده‌بندی دهدهی دیوئی
297/48/1089
اقتصاد اسلامی نام كتاب:
محمد تقی عثمانی نويسنده:
رعایت‌الله روانبد مترجم:
۷۴۹۵ تعداد دریافت: ۲۵۶۰۶ تعداد نمایش:
شنبه، ۱۱ اردیبهشت (ثور) ۱۳۸۹ تاریخ افزودن:
چهارشنبه، ۰۷ فروردین (حمل) ۱۳۹۲ به روز رسانی:
۳۲۸ تعداد صفحات: موجود نیست اندازه کتاب:
Persian زبان اصلی:
منبع:
ارسال به شبکه های اجتماعی
برچسب‌های این کتاب

اقتصاد اسلامی
(محمد تقی عثمانی – ترجمه: رعایت الله روانبد)
بیان تفصیلی رویکردهای اقتصادی اسلام و شرح چگونگی تطبیق آن با نیازهای عصر حاضر است. این اثر، که متن خطابه‌ها و سخنرانی‌های مؤلف در دانشگاه‌های پاکستان است، با هدف پاسخ به شبهات و پرسش‌های اقتصاددانان و علمای دینی درباره مفاهیم و مصادیق اقتصادی/ مالی در اسلام به رشته تحریر درآمده است. کتاب، گسترة وسیعی از مسایل اقتصادی جدید را در برمی‌گیرد و نشان از جامعیت دیدگاه‌های آیین حیاتبخش اسلام دارد. نویسنده بحث را با معرفی نظام‌های اقتصادی دنیا و نقاط ضعف و قوت آنها آغاز می‌کند و نشان می‌دهد که برخلاف سایر نظام‌ها، احکام اقتصادی اسلام چگونه موجب توزیع عادلانه و یکپارچه ثروت می‌شود. در فصل بعد، انواع واحدهای بازرگانی از قبیل شرکت‌های سهامی عام و خاص، بورس‌های اوراق بهادار و بازار پول و سرمایه را مورد مداقه قرار داده و احکام اسلامیِ هریک را شرح می‌دهد. در فصل آتی، به انواع سیستم‌های پولی و چگونگی برابری واحدهای پولی، رابطه پول و تورم و تأثیر آن بر درآمدها و تخصیص عوامل تولید پرداخته و سپس انواع نظام‌های بانکداری و نقش آنها را در تولید، صادرات، واردات، و اعطای انواع وام‌ها بیان و حکم سودِ سپرده و بهره‌های بانکی را براساس فقه اسلامی، بازگو می‌کند. در فصل‌های بعد، نظام‌های بیمه و مالیاتی را در کشورهای مختلف بررسی کرده و الگوی اسلامی و صحیح آن را ارائه می‌دهد.

 • اقتصاد اسلامی
  • مقدمه‌ی مترجم
  • مقدمه مؤلف
  • معرفي موضوع و نياز به فراگيری آن
  • فصل اول: نظام‌های اقتصادی (نظام‌های اقتصادی و شناخت ماهیت آنها)
   • مفاهیم اساسی اقتصاد:
   • نظام سرمایه‌داری:
   • اصول نظام سرمایه‌داری:
   • سوسیالیسم "Socialism" نظام سوسیالیست یا اشتراكی:
   • اصول اساسی سوسیالیستی:
   • توضیح و بررسی نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی:
    • نگاهی به نظام سوسیالیستی:
   • بررسی و نگرش مرام سرمایه‌داری:
   • احکام اقتصادی اسلام "Islamic Economic"
    • ممنوعیت‌های الهی
    • ممنوعیت‌های حکومتی
    • ممنوعیت‌های اخلاقی
   • تولید و تقسیم ثروت در نظام‌های مختلف اقتصادی:
   • نظر سرمایه‌داری در مورد تولید و تقسیم:
   • تولید و تقسیم در نظام سوسیالیستی:
   • تولید و توزیع ثروت از دیدگاه اسلام:
   • تأثیر مجموعه هر سه نظام بر تولید ثروت:
   • تأثیر هر سه نظام بر تقسیم سرمایه:
   • اهمیت و نقش اقتصاد:
   • رابطه‌ی اقتصاد با سایر علوم:
   • اقتصاد ملی:
   • تقابل و تعارض نظام‌های اقتصادی با مذهب:
   • مبانی اعتقادی و اهداف اقتصاد اسلامی:
   • خودآزمایی:
  • فصل دوم: واحدهای بازرگانی
   • انواع واحدهای بازرگانی:
   • تعریف کمپانی (شرکت سهامی)
   • مراحل تأسیس شرکت سهامی:
   • سرمایه‌ی شرکت سهامی عام:
   • سهام شركت:
    • نقشه اجرای شركت (اساسنامه)
    • تقسیم سود:
    • نگاهی به شرکت با مسئولیت محدود:
    • شرکت خصوصی:
    • تفاوت شركت و شراكت:
    • راهكاری تهیه‌ی سرمایه برای شركت سهامی عام:
    • حسابداری شركت:
    • ترازنامه
    • دارایی‌ها
    • بدهی‌ها:
    • ارزش خالص:
    • میزان نفع و ضرر:
    • نمونه ی صورت سود و زیان در پایان سال مالی
    • بازار سهام یا بورس سهام Stock Exhange""
    • طرح عضویت:
    • دلالی در بورس سهام:
    • تعیین نرخ سهام:
    • انواع خریداران سهام:
    • شیوه‌ی مبادله‌ی سهام:
    • معامله‌ی نقد و پیش فروش:
    • معامله‌ی نقد و پیش فروش در اجناس:
   • اختیار خرید و فروش "Options"
    • بازار مالی (السوق المالیة) "Financial Market"
    • جایگاه شركت سهامی از دیدگاه شرع:
    • نظایر شرکت حقوقی:
    • نظر فقهی (شرکت با مسئولیت محدود):
    • چند مسئله جزئی شرکت سهامی:
    • حکم شرعی سهام و خرید و فروش آنها:
    • شرایط خرید و فروش سهام (از دیدگاه شرع):
   • حکم شرعی تجارت به‌وسیله‌ی سهام:
   • تعریف قمار:
   • زکات سهام:
   • اصول قانون اساسی ایران مربوط به تجارت:
   • گزیده‌ای از قانون نظام صنفی:
   • شرکت تعاونی:
   • تفاوت‌های شرکت سهامی عام و خاص:
   • بورس اوراق بهادار ایران:
   • بازار پول و سرمایه در ایران:
   • خودآزمایی:
  • فصل سوم: سیستم پولی
   • سیستم پولی "Monetory System"
   • فرق بین نقد "Money" و پول "Currency"
   • سیر تحول پول و سیستم‌های مختلف آن:
   • تعیین نرخ ارز:
   • سازمان‌های کنفرانس «بریتون وودز»:
   • سازمان تجارت جهانی "International Trad Organization"
   • صندوق بین‌المللی پول:
   • بانک جهانی:
   • سیستم نرخ ارز بریتون وودز:
   • زوال سیستم نرخ ارز بریتون وودز:
   • اعتبار پول کاغذی و احکام فقهی آن:
   • اعتبار فقهی پول کاغذی:
   • حکم مبادله‌ی دو نوع پول در یک کشور
    • حکم شکل اول:
    • حکم شکل دوم:
   • ارزش پول، تورم و افلاس و فهرست نرخ‌ها:
   • تأثیر تورم بر پرداخت‌ها
   • سیر تحول پول:
   • چرا پول به‌وجود آمد؟
   • علت‌های به‌وجود آمدن تورم:
   • تأثیر تورم بر درآمدها:
   • تأثیر تورم بر تخصیص عوامل تولید:
   • راه‌های مهار تورم:
   • خودآزمایی
  • فصل چهارم: بانکداری Banking
   • تعریف بانک:
   • تاریخچه‌ی پیدایش بانک:
   • چگونگی تأسیس بانک:
   • انواع سپرده‌ها در بانک:
   • فعالیت‌های بانک:
   • مردم از بانک‌ها سه نوع وام می‌گیرند:
   • کنترل تسهیلات اعطایی:
   • انواع بانک‌ها (به‌اعتبار سرمایه‌گذاری):
   • نقش بانک در امر صادرات و واردات:
   • نقش بانک در امر واردات کالا:
   • کارمزد افتتاح اعتبار اسنادی "L/C"
   • نقش بانک در امر صادرات کالا:
   • سفته و برات:
   • عملکرد افزایش حجم نقدینگی:
   • بانک مرکزی البنک‌الرئیسی "Central Bank"
   • وظایف بانک مرکزی:
   • مؤسسه‌های مالی (غیربانکی)
    • مؤسسه توسعه مالی "Development Financial Institution"
    • "Agriculture Development Bank of Pakistan"
    • "Co-Operative Society"
    • شرکت اجاره "Leasing Company"
    • "National Invesment Trust" با علامت اختصاری ("N.I.T")
    • "Investment Coprporation of Pakistan"
   • سیستم جایگزین بانکداری ربوی:
   • راهکار شرعی بانکداری:
   • رابطه بانک و سپرده‌گذاران:
   • رابطه‌ی بانک و سرمایه‌گیرندگان:
   • مشکلات شرکت و مضاربه:
   • مشکلات شرکت و مضاربه:
   • اشکالات شرعی در مرابحه موجله:
   • توثیق دین:
   • خسارت تأخیر تأدیه:
   • تخفیف دین در صورت پرداخت قبل از سررسید:
   • تطبیق جزئی راه های مشروع سرمایه‌گذاری:
   • عملکرد بانک‌های اسلامی در مورد واردات کالا:
   • علمکرد بانک‌های اسلامی در مورد صادرات کالا:
   • حکم «اعادة تمویل ‌الصادرات»
   • حکم شرعی مؤسسه‌های مالی (غیربانکی)
    • بنیاد سرمایه‌گذاری ملی (N.I.T)
    • شرکت سرمایه‌گذاری پاکستان (I.C.P)
    • شرکت مالیه صنایع کوچک (S.I.F.C)
    • شرکت مالی مسکن‌سازی (H.B.F.C)
   • تعریف کلمه‌ی بانک:
   • پیدایش و تکامل تدریجی بانک‌ها:
    • در زمانه‌ی قدیم،
    • در قرون وسطی؛
    • تکامل کنونی فعالیت‌های بانکی
   • تعریف سپرده از نظر علمای حنفی:
   • تعریف سپرده از نظر علمای مالکی:
   • عریف سپرده از نظر علمای شافعی:
   • تعریف سپرده از نظر علمای حنبلی:
   • حکم شرعی سپرده:
   • تعریف سپرده‌ی پولی بانک:
   • انواع سپرده‌های پولی:
   • سپرده‌های بانکی و ماهیت حقوقی و شرعی آن:
   • تسهیلات اعطایی بانک‌ها در ایران:
   • اجاره به‌شرط تملیک:
   • برخی اسناد تجاری:
   • اعتبارنامه‌ی اسنادی:
   • چگونگی شکل‌گیری اعتبار اسنادی "L/C"
   • تقاضای واردکننده برای گشایش اعتبار اسنادی:
   • برخی تشریفات مربوط به صادرات کالا:
   • برخی تشریفات مربوط به واردات کالا:
   • مضاربه:
   • شرایط درستی مضاربه:
    • شرایط مربوط به سرمایه‌ی مضاربه
    • شرایط مربوط به سود مضاربه
   • احکام مضاربه:
   • محدوده‌ی فعالیت در مضاربه‌ی آزاد:
   • خودآزمایی
  • فصل پنجم: بیمه
   • التأمین "Insurance"
   • جایگزین شرعی بیمه:
   • خودآزمایی
  • فصل ششم: مالیه عمومی
   • مالیه‌ عمومی "Public Financing"
   • هزینه‌ها (مخارج دولت)
   • درآمدها
   • کسری درآمد و سرمایه‌گذاری کسری‌ها:
    • تفصیل قرض‌های داخلی:
    • تفصیل‌های قرض‌های خارجی:
    • جایگزین سرمایه‌گذاری کسری‌ها:
   • مفهوم بودجه
   • بودجه‌ریزی و تاریخچه‌ی آن
    • دولت و سیر تحول وظایف آن:
    • نابسامانی‌های مالی و کسری‌های بودجه و انقلاب مشروطه در ایران:
    • تاریخچه‌ بودجه‌نویسی در ایران:
    • کمیته‌ی برنامه‌ریزی بودجه در استان‌ها:
    • خزانه:
    • سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:
    • شورای اقتصاد:
   • خودآزمایی
در حال حاضر ملاحظه ای در مورد این کتاب وجود ندارد
 • این کتاب در دیگر زبان ها در حال حاضر موجود نیست.
نظر شما درباره این کتاب

نام شما :

لطفا نام، و یا نام مستعار خود را بنویسید حداقل یک کلمه برای نام خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۶۰ حرف در نام خود می‌باشید

آدرس ایمیل :

ایمیل وارد شده با قالب صحیح ایمیل نیستلطفا ایمیل خود را اینجا وارد نمایید

امتیاز :

نظر خود را بنویسید :
 
لطفا متن توضیح خود را وارد کنید حداقل یک کلمه برای توضیح متن خود وارد نمایید شما مجاز به استفاده از حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر در هر نظر ازسالی خود می باشید.
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنید:
security
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده را در کادر مربوطه وارد کنیدکد امنیتی فقط عدد است و حروف را شامل نمی‌شود
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر و یا اینجا کلیک کنید

برای این کتاب نظری وارد نشده و یا هنوز به تایید مدیران سایت نرسیده است