نام نويسنده: محمد ناصر الدین آلبانی

لینک: http://old.aqeedeh.com/author/45/
:مختصرى درباره اين نويسنده

علامه‌ي محدث محمد ناصر الدين آلباني سال 1332 هـ .ق. برابر با 1914 م در شهر آشكودره پايتخت آنروز كشور آلباني«Albania»  واقع در جنوب قاره‌ي اروپا چشم به جهان گشود شيخ آلباني از سال 1381 هـ .ق. تا سال 1383هـ .ق. افتخار تدريس و استادي كرسي حديث, علوم الحديث و فقه ‌الحديث دانشگاه اسلامي مدينه منوره را داشتند؛ ايشان پس از 60 سال خدمت به احاديث پيامبر بزرگوار اسلام در امر تحقيق و تخريج و تربيت شاگردان بسيار در مورخه            (22 /6/1420 هـ ) برابر با (2/10/ 1999م) در عمان پايتخت اردن دار فاني را وداع گفت.